Kırmızı Hapın 50 Tonu Bölüm I

Bu seri, kırmızı hap dünyasının sağlam yazarlarından Illimitable Men’e ait. Genel bir bütünlük içermeyen, kadınların ve ilişkilerin doğasını açıklayan notlardan oluşuyor.

 1. Erkek ne kadar sert olursa yanındaki kadın o kadar uysal olur. Erkek ne kadar uysal olursa etrafındaki kadın o kadar sert olur.
 2. Bir kadın asla ona ihtiyaç duymanızı istemez, yalnızca arzulamanızı ister. Arzunuz ihtiyaca dönüştüğü anda artık kadın sizi arzulamaz.
 3. Kadının aşkı, saygıya dayalı bir hayranlık üzerine kuruludur. Kadınlar, güçlü ve tecrübeli erkekleri her zaman çekici bulur. Erkeğin aşkı ise arzuya dayalı bir saygı üzerine kuruludur. Erkekler hassas ve narin kadınları çekici bulur. Bir kadın hayranlığını kaybettiği ve erkek de fedakârlık yapmadığı zaman aşktan söz edilemez. Bu çok hassas bir dengedir. İki taraf da üzerine düşeni yapmadığında saygı kaybolur.
 4. Kadınlar çocuklarını erkeklerin kadınları sevdiği şekilde severler.
 5. Kadın ruhu bir koruyucu arar, erkek de korumak ister. Problem şu ki bu iki şey güvensiz olmaz. Bu zamana kadar iki taraf da birbirine zor güveniyordu, ama feminizm yüzünden artık daha da az güveniyorlar.
 6. Cinsiyetler arasında düşmanlığı sürekli olarak tetikleyen bir güvensizlik vardır. Bu düşmanlık, cinsiyetlerin birbiriyle temelde çelişen cinsel stratejilerini uyumlu hale getirememelerinden kaynaklanır. Erkeğin cinsel stratejisi yüzünden kadın acı çeker, kadınınki de erkeğin acı çekmesine neden olur. Bu yüzden iki taraf da acı çekmemek için diğerinin acı çekmesine yol açar. Bu bir üreme savaşıdır, cinsiyetlerin mücadelesidir.
 7. Cinsiyetler aslında birbirine güvenmek ister; ama cinsel dürtüleri bu isteklerinin çok daha üzerindedir. Hal böyle olunca güven, kör bir sadakatten ziyade tarafların kontrolü elde tutmasına bağlıdır.
 8. Kadınlar takip eder, lider değildir. Modayı, gücü ve statüyü takip ederler, doğuştan gelen bir sadakatleri yoktur.
 9. Ortalama bir erkek kadınlar konusunda cahildir ve yanlış yönlendirilmiştir. Zihnindeki kadın imajı kadınların ulaşabileceği seviyeden çok daha fazlasıdır. Çünkü erkeğin biyolojik özellikleri kendisini kandırır, toplum da ona yalan söyler. Yine de gerçek olduğu gibi ortadadır.
 10. Kadının güzelliği iyi bir karakterin göstergesi değildir. Bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Ama güzellikten etkilenen bir erkek bu ikisini aynı şey zanneder.
 11. Tüm hayatınız boyunca size kadınların doğası hakkında yalan söylendi. Bildiğinizi zannettiğiniz her şeyi unutun, çünkü muhtemelen yanlış fikirleriniz var. Toplumun size verdiği tepeden inme öğütleri görmezden gelin, kendi anlayışınızı temelden oluşturun.
 12. Bütün kültürlerde makbul bir cinsiyet vardır. Bazı çağlarda erkeklere, bazılarında ise kadınlara değer verilmiştir. Zengin kültürlerde eşitlik yoktur; bir cinsiyet ancak diğerinin üstünlüğünü tanıyıp işbirliği yapabilir. Kendi kültürünüzdeki durumu merak ediyorsanız hangi cinsiyetin eleştirilebilir olduğuna bakın. En az eleştirilen cinsiyet, o kültürün desteklenen cinsiyetidir.
 13. Kadınlar size değil gücünüze sadıktır.
 14. Geleneksel sadakat anlayışı onura bağlıdır. Onur erkeklerin zihnindeki soyut bir kavramdır. Kadının sadakati tamamıyla güçlü olup olmadığınız üzerine kuruludur. Buna fırsatçı sadakat denir. Erkekler isterlerse kadın anlayışına göre (fırsatçı) sadık olurlar, isterlerse de gerçekten bu kelimenin hakkını verir ve fedakârlık yaparlar. Ama söz konusu erkekler olunca kadınlar fırsatçı sadıklardır, fedakârlığı çocuklarına saklarlar.
 15. Fedakâr sadakat bir insanın gücü üzerine kurulu değildir; ama fırsatçı sadakat tamamıyla güce sabitlenmiştir.
 16. Kadının sadakati aslında kelimenin tam anlamıyla sadakat değildir, çünkü çoğu zaman koşula bağlıdır. Geleneksel sadakat anlayışı, güce saygıdan daha öte bir bağlılık gerektirir.
 17. Fırsatçı sadakat, faydacı bir bakış açısından ileri gelir. Dolayısıyla, fedakâr sadakatin aksine yarım bir sadakattir.
 18. Kadınların aşk anlayışı sadakat becerilerini baltayarak yarım yamalak bir sadakat anlayışına dönüştürür: onurdan ziyade hipergaminin yönettiği, çıkarcı ve kendi çıkarına hizmet eden bir sadakat. Bu yüzden pek asil değil. Kabul edin ya da etmeyin, gerçek budur.
 19. Eğer şu anda kadına bir faydanız yoksa geçmişteki bütün fedakarlıklarınız geçersizdir. Daha basitleştirelim: Ona şimdi bir yardımınız yoksa daha önce yardım etmiş olmanızı umursamaz.
 20. Anneniz sizi gücünüz için değil de siz olduğunuz için sevecek tek kadındır.
 21. Hoşlandığınız bir kızı annenize benzetiyorsanız o kızın sizi kısa zamanda hayal kırıklığına uğratmasına hazırlanın.
 22. Kadınlar harcadığınız çabayı değil başarılarınızı önemser.
 23. Kadınlar son ürünü ister. Ancak erkekler zorlu süreçte yanında bulunan kadınlara değer verir. Kadınlar riskten nefret eder, bu yüzden risk almayı bilen erkekleri aksi ve özgüvensiz davranışlarla engellemeye çalışırlar. Erkek güçlendiği zaman onun üstündeki tekellerini kaybetmekten korkarlar. Dolayısıyla onu sabote edip güvenini kırarlar, yengeç zihniyeti kadınların içgüdülerinde vardır.
 24. Bir kadının erkek üstünde kontrolü arttıkça ona olan arzusu ve saygısı kaybolur. Kontrolü azaldıkça ise arzusu ve saygısı artar. Aslında pısırık olan ama dominant görünmeye bir erkek gördüklerinde ona şiddetle karşı çıkarlar. Çünkü onun pısırık olduğunu bilirler ve üstünde uyguladıkları kontrolden zevk alırlar. Erkeğin dominant olması, kadında erkek üstündeki gücünü ve etkisini kaybetme korkusu uyandırır. Başlarda pısırık olan bir erkeğin ileride gerçek bir lider olacağına asla inanmazlar.
 25. Kadınların faydacı cinsel stratejileri erkeğin rolünü bölümlere ayırır. Buna kadının cinsel çoğulculuğu denir. Kadınların kontrol etmek ve kontrol edilmek ikilemine dayalı bir doğası vardır. Dominant erkekle birlikteyken mazoşist, pısırık erkekle ise sadist güdülerini tatmin ederler. Böylelikle güce olan arzuyu pısırık, kadınsı hisleri de dominant erkekle yaşamış olurlar.
 26. Pısırık erkekle birlikteyken kadın kendi mutluluğuna öncelik verir. Dominant erkeğin yanında ise erkeğinkine önem verir. Dominant erkeği mutlu etmek kadını da mutlu eder. Pısırık erkeğin mutlu olması böyle bir etki yaratmaz, kadın bunu gereksiz görür.
 27. Kadınlar sadakat konusunda eskisi gibi olmaz, erkekler de seks konusunda geriye dönmez. Tek istisna, kadının ya da erkeğin elinde daha iyi bir seçenek olmamasıdır.
 28. Kadın bir erkeğin bağlılığını kontrol etmeye çalışır, erkekler de kadının bedenini.
 29. Her zaman görüştüğünüz kadınların önüne gelenle yatan biri olduğunu farzedin. Erkekler genelde kadınların masum olduğuna inanmaya hazırdır, ama böyle düşünmemeniz sizin yararınızadır.
 30. Önemli olan kadının fahişe olduğunu değil olmadığını kanıtlamasıdır.
 31. Bir kadının masum olduğunu varsaymaktan ziyade kanıt üzerine hareket edin. Dünya çapında masumiyetin kadında her zaman bulunduğu varsayan sayısız erkek çok ağır bedeller ödemiştir.
 32. Kadın neye ihtiyacı varsa onu doğru kabul eder. Gözünün önündeki doğru ruhuna hitap etmiyorsa alakasız bir doğruyu anında üretecektir.
 33. Kadınlara fayda sağlayan şey feminizm değil ataerkillik ve dindir. Erkeklerin yönetimi kadınların durumunu iyileştirmiştir. Feminizm, kadınların kendini yönetmesidir. Bu yönetim de kadınların yüzeysel olmayan, samimi bir nezaketten yoksun olduğunu göstermiştir. Feminizm kadınlara asaleti öğütleyen sosyal utandırma mekanizmalarını ortadan kaldırarak onların vahşi yüzünü ortaya çıkarmıştır. Kadın doğasındaki tüm olumsuzluklar feminizmle birlikte iyice artmıştır.
 34. Sevilmek için erkeklerin güçlü olmaya, kadınların ve çocuklarınsa sadece o ortamda bulunmaya ihtiyacı vardır.
 35. Erkekler çocukluk döneminde gördükleri sevgi ve şefkatin büyüdükçe azaldığının farkına varır. Kadınlar ise böyle bir sevgi kaybına uğramaz. Hal böyleyken erkek bir daha asla cömertçe sevilmeyeceğini acı da olsa anlar. Erkek biraz sevgi elde etmek için çokça sevmek zorundadır. Annesinin cömert sevgisini daima özler. Kız arkadaşında da bunu bulamaz, zaten kızlar da böyle bir erkeği zayıf bulacağı için o sevgiyi vermekten kaçınır. Kırmızı hapın en acı yudumu bu olsa gerek.
 36. Evlilik kadınların ve boşanma avukatlarının cebine yarar, erkeklere göre değildir.
 37. Evlilik, erkeğin özgürlüğü pahasına kadını güvence altına almasıdır. Eskiden bir erkek evlendiğinde yükü artsa bile bunu telafi edecek gücü de elde ederdi, artık durum böyle değil.
 38. Evlilik, günümüzde bir sözleşmeyi ihlal eden tarafın sözleşmeye uyan tarafı cezalandırabildiği tek yasal sözleşmedir.
 39. Kadınlar, erkeklerin aksine, evliliği yasal bir sözleşme veya sorumluluk olarak görmezler. Evlilik onlara göre çocukluk hayallerinin gerçekleştirildiği bir sigortadır.
 40. Bazı insanlar, çocukları sağlıklı yetiştirebilmek için evliliğin gerekli olduğunu düşünür. Eskiden böyleydi evet, ama zaman değişti. Feminist hukuk politikaları eskiden kazanç olan bir yapıyı borca dönüştürdü.
 41. Boşanma çocukları mahveder. Hiç evlenmezseniz boşandığınız zaman hayatı mahvolacak çocuklarınız da olmaz.
 42. Kadınlar kaybedecekleri az ve kazanacakları çok olduğu için tabii ki evlenmek ister. Erkek için ise durum tam tersidir. Belki maddi durumu çok iyi olan kadınlar istisnadır.
 43. Güvenlik ve bağlılık kadınların nihai hedefidir, evlilik de bunları sağlar. Evlilik, kadınlara en büyük arzularını sunar. Erkeklerin nihai hedefi ise güzel kadınlardan oluşan bir haremdir.
 44. Politik çıkarlara dayalı bir evlilik yapmanızı gerektiren elit bir sosyal ortamdaysanız malınızın çoğunu güven fonuna aktarın. Bu sizin sigortanızdır. Teknik olarak sizin olmayan şey sizden alınamaz.
 45. Su nasıl ıslaksa kadınlar da öyle çıkarcıdır.
 46. Kadınlar seksi silah olarak kullanır, genelde bu ellerindeki tek işe yarayan silahtır.
 47. Kadınlar, çekici adamları seksle kontrol etmeye bayılırlar. Libidosu istediğinde zevk için sevişir. Güç istediğinde ise seksi tıpkı uyuşturucu gibi azalan ölçeklerle dağıtır ve erkeği Pavlov’un köpeği gibi eğitmeye çalışır.
 48. Bir kadın çekici bulmadığı bir erkeği manipüle etmek istediği zaman bunu gerçekten seks yapmak yerine sahte bir seks vaadiyle kandırarak yapar.
 49. Kadınlar, çıkarlarını elde etmek için karışık sinyaller gönderir. Seks ihtimalini gündeme getirmeleri bile kendilerine güç sağlar. Böylelikle erkekler sevişme şansı olduğunu düşünerek gücü kadının eline verir.
 50. Mantığı yerine duygularıyla yaşamayı tercih eden biriyle tartışırsanız sabrınızı tüketmekten başka bir şey yapmazsınız. Bu yüzden kadınlarla tartışmak gereksizdir, manasızdır. Duygularla tartışamazsınız, ancak manipüle edebilirsiniz.

Devamı gelecek…

Çeviri: Fifty Shades of Red

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Author: Çeviri Manyağı

Sitenin anti-feminist ve gözlemci abisi, kardeşi. Kendisine thalesengeditor@gmail.com adresinden karı-kız meseleleri için ulaşabilirsiniz.

29 thoughts on “Kırmızı Hapın 50 Tonu Bölüm I”

 1. Keşke iyilik yapmanın, sevap işlemenin değil de güce sahip olup ondan sonra iyilik yapmanın önemli bir şey olduğunu anlatsalardı bize çocukken.

  İyi biri olmak hiç iyi bir şey değil..

   1. “Zararsız olmanız erdemli biri olduğun anlamına gelmez. Sadece zararsız biri olduğun anlamına gelir. Bir tavşan gibi. Tavşan erdemli değildir, sadece elinden yem olmaktan başka bir şey gelmez. Buna erdem denilmez. Eğer içinde bir canavar varsa ve sen canavar gibi davranmıyorsan, o zaman erdemlisin.” Jordan Peterson

 2. Erkek Adam! bu zengin içerikli sayfada sosyal yaşam konumuz olan hemcinslerimizle ilişkilerimizin ve toplumda ki değerimiz hakkında yazı görmek isterim. Bize bu bilgileri sunduğunuz için teşekkür ederim.

 3. Hocam bunu teşşekür yazısı olarak yazıyorum. Sayenizde onetislenmenin bir altı(varsa şayet)olan eski tanıdığım bir kızla bulunuyorum.
  Eskiden o çok meşgul kişi olarak takılırdı ben de RoshV nin İncil okurken dediği gibi onu skyir edip beni isteyeni buldum.
  Şimdi o eski kızla tekrardan buluşacağım.Dediğimiz çoğu şeyi uyguluyorum ve sonuçlar şaşırtıcı.
  Aynı kız değil miydi bu altı üstü 1yıl geçti.Gene aynı entellektüel zengin zevkli ve maalesef hafif kilolu kız ama bu defa tek farkı kovalanan benim.
  Red Pilli günlük hayatta her gördüğümde,özellikle kendi hayatımda,nutkum tutuluyor birkaç sn.Size ne kadar çok teşşekür etsem az.
  PS:hocam bu kız benden maddi açıdan üstün(harbi üstün hamile bırakırsam belki zengin kıza kapak atarım 🙂 ) ,dil açısından da iyi,müzik aletinde de iyi(ben sayenizde harmonicaya başladım) tam bir burjuva denilebilir.Benle eğlendiğimiz ve ona çevresinde bulunmayan tepkiler verdiğim için bir bağ olduğunu düşünüyorum.Sizce bir ilişkiye girip survival mod Hipergamiyr karşı savaşayım mı?
  Ps2:ismi bilerek bozdum

  1. KH sonrası geçmişi geride bırakıp ileri gitmek, çöpten eski ilişkiler çıkarıp tamir edip kullanmaya çalışmaktan çok çok daha iyidir. Geçmişteki oneitisleri kh bilgisi ile düzeltme motivasyonunun mavi hapın sana kurduğu bir tuzak olma ihtimali çok yüksek.

   1. Hocam eskiden insan gözüyle baktığıma artık bir av gözüyle bakıyorum.Dediğimiz pisjoloji bünyemde olabilir ama her şeyin onda da tutması insanı şaşırtıyor ve hapın tadı daha acı oluyor

 4. 22. madde de “Kadınlar harcadığınız çabayı değil başarılarınızı önemser.“ Yazıyor.

  spread-çapkın adlı dizi de geçen bir diyalog

  “Ne kadar iyi yaptığınız önemli değildir. Kadınlar için önemli olan çabalamanızdır. Yemeğinizin başarısız olması daha iyidir. Kendinizi aptal yerine koymaya istekli olduğunuzu gösterir… “ Şeklindedir. Aradaki çelişki hakkında ne düşünüyorsunuz?

  1. Yalan. Dizilerin çoğunda aşk kadın bakış açısıyla ele alındığı için şaşırmadım. Eğer sen kadının hipergamik dürtülerini tatmin ediyorsan kadın çabaya değer verir gibi görünür, onu da ilişkiye başladığın zaman “ay şapşal ya çok peşimde koştu” diye hava atmak için yapar. Kadının gözünde değerli değilsen dünyaları alsan da umrunda olmaz. Üstelik kadından geri dönüş alamadığı halde çaba gösteren erkek de taşak konusu olur kızların arkadaş ortamında. çabayla olsaydı… zaten tüm erkekler güzel kızı elde etmek için her şeyi yapıyor.

 5. bu yazinin iceriginden bagimsiz, genel olarak yaziyorum:

  iyi ki varsiniz. depresifken ne zaman bu siteye girsem daha iyi hissediyorum. yuzume carpan her gercekle daha fazla mest oluyorum. 23 ume girecegim, amk ne hale getirilmisim. neremi tutsam elimde kaliyor.

  artik can atarak acı ilac pesinde kosuyorum iyilesmek icin. kirmizi hap ve bu site de bunu fazlasiyla sagliyor. aynisini tum okurlara tavsiye ederim. kubler ross modelinden ne kadar hizli gecip, zihniniz acik bir sekilde okursaniz o kadar cok fayda saglarsiniz.

  guzel seyler yapiyorsunuz. jordan ve jocko dan daha fazla yazi gormek isterim 🙂

  1. Kubler ross modelini doyura doyura monk modda geçirelim dostum.Nofap da yapalımda sikimiz elinizde kalmasın 🙂
   Eskiden meşgulüm diyen kızın sonrasında 1 yıl sonra seni araması ve öğrendiğin şeyleri uyguladığında hiç de meşgul olmaması çok acı ve garip değil mi?

 6. Ben onu bunu anlamam kardeşim. Benim fişim çok fena çekildi. Beni sisteme tekrar dahil edin. Disney Prenses masallarındaki prens sanmak istiyorum yeniden kendimi, hayatım öyle bir hal aldı ki haftanın 4 günü spora gidiyorum. Deli gibi çalışıp deli gibi para kazanıyorum. Zaten bir müzik hayatımda var ona daha çok asıldım. Deli gibi okuyup, mesleğimle ve kişisel gelişimle ilgili kendimi geliştiriyorum. En ufak bir karşı cins etkileşimindeki zıtlaşmada siktiri çeker oldum. 2010 yılından beri izlemediğim pick-up artist semineri yoktu. Bunun arasında Türkleri bile izledim, uyguladım, yatağa attım. Özellikle day-game çok oynadım, ekmeğini de çok yedim. Arkadaşlarımın ağzı açık kaldığı şeyleri rahatlıkla yaptım. Tükür şükür bir adamdım yani, tükür şükür derken kadınların shit testlerinin hepsinden geçerdim. Ama bu allahın belası kırmızı hapı ağzımdan mı aldım makattan mı aldım, aldıktan sonra resmen her şeyim değişti. İşin temelini çok iyi anladım, yani resmen kökünden anladım. Hele artık Tinder’dan nefret eder oldum. 2013 yılında Tinder ilk çıktığında peri gibi kızlarla eşleşiyordum. Şu anda aynı fotoğraflarla 100 kızdan 1’iyle eşleşiyorum. O eşleştiğim eşşek suratlıda bana diyor ki sizin gibi profiline ingilizce yazarak Türkiye’de kız tavlamaya çalışanlara hayranım diyor. Kaşar beni yabancı sanmış, direk unmatch yaptım ve uygulamayı kapattım. Halbuki o hatun zenginliğini köküne kadar belli eden 360 dereceden emvayi çeşit fotoğrafı olan çok yakışıklı bir genç olsa (normal yakışıklı değil) ve dedikleri gibi nokta dahi koysan hey naber diye cevap verirdi. Bu redpill nedeniyle hayatımda çok değişik ve gerçek olsa dahi maalesef karamsar bir moda girdim bakalım bu da böyle bir dönemmiş.

 7. Su an ki farkindaligima keşke üniversite zamanında ulaşsaydım.Geçmişte yaptıklarım gözümün önüne geliyor bazen inanamiyorum.

   1. Benim gözümde boşa geçirilmiş koskoca hayat.Etrafimdaki bazı insanların, babamin,arkadaslarimin davranışlarını ve hayatını inceliyorum su aralar.Kırmızı hapli ve maskülen davranışlara sahip bi erkek göremedim.Bence turkiyede durum çok vahim.Özellikle genç erkeklerin durumu.Online oyunlar ve porno bağımlılığı inanılmaz seviyede.Hepsi ya çubuk gibi çok zayıf ya da götü göbeği salmış.

    1. Zaten ben ne öğrendiysem okuduğum teoriyi gözlemle birleştirmem sayesinde öğrendim. Evet hala mavi haplı adam çok ama emin ol eskiye göre internetteki bu gibi siteler sayesinde çok daha hızlı bir uyanış var. Bir 10-15 sene sonra kızlar öyle kolayca masrafları kitleyip evlenecekleri adam bulamayacak.

 8. Mahmut abi, ben bişey daha soracağım: Thousand cock stare olmuş hatunu anlamanın bir yolu var mı? Çünkü atlıkarınca olmuş bazı hatunlarda bile bu farkedilmiyor. Var mı bi yolu?

  1. Benim bildiğim en etkili yolu sanki bu konularda geniş, kadın özgür cinsel yaşamının kadının gücü olduğunu savunan bir (feminist) erkek gibi davranmaktır. Bunu yaparsan kadın yediği dolmalık patlıcanları sana anlatır genelde.

    1. Hocam o zaman da Meriç olup hatunu kaybetme ihtimali var işte. Bence kızla ciddi ilişki düşünmüyorsak o topa hiç girmemek lazım. Zaten nerde aşırı sosyal, gereğinden fazla enerjik görünen, sürekli ortamlara girip çıkan, “ben erkeklerle daha iyi anlaşıyorum yeaa” diyen bir kız görürseniz bilin ki yedikleri buradan köye yol olmuştur.

 9. Eskiden bir erkek evlendiğinde yükü artsa bile bunu telafi edecek gücü de elde ederdi, artık durum böyle değil.

  Bunun sebebini öğrenebilir miyim ?
  Misal verebilir misiniz ?

  1. Yani eskiden de evli erkek ailesine para harcardı, ama karşılığında evin reisi görülür ve bir dediği iki edilmezdi. Şimdi hem harcıyor, hem de ne karısı ne çocukları bunu takdir ediyor. Erkek sesini çıkardığı anda da kadına şiddet vs denilip bir boşanma davasıyla tüm varlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Gücü yok demesinden kastı bu durum işte.

 10. 22.maddenin farklı bir anlatımı..

  2017 dünyanın en güçlü adamları yarışmasının bir etabı da Yunanistan daydı.Saha içi sunucu bir kadındı.Kütük kaldırma etabında(150 kg),her yarışmacı gücü yettiğince,kimi 5,kimi 6 defa kaldırıyordu.Bir yarışmacı 3 defa kaldırbildi.Her yarışmacıyla performans sonrası röportaj yapan kadın,3 defa kaldırabilen bu adamla röportaj yaparken,

  -Ne oldu Marten,3 kez kaldırabildin çokta güçlü değilmşsin ne diyorsun?
  -Kas yırtılması yaşadım,önümüzdeki etaplarda durumu kurtarabileceğini sanıyorum.

  Kadının cümlesine bir daha bakalım,hem küçümseme var hem de sadece sonuca odaklanma var.
  Eminim yarışmacı da bunu fark etmiştir ama canlı yayında olduğu için birşey dememiştir.
  Kendisi o ağırlığın altına girse tek sefer bile kaldıramadan götü çıkacak olan bu kadın,emeğe saygı göstermek yerine,başarıya odaklı soru sorunca,kadınların,çabaya değil başarıya odaklı yaşadığını bir kez daha ispatlamış oldu..
  Düşünün ki bu kadın sadece bir sunucu,ya sizinle birlikte olan birisi olsaydı…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *