Kırmızı Hap Anayasası – Bölüm II

Madde 8. Çerçeve ve Duygusal Çalkantılar

Kadınlar duygularını aşırı uç noktalarda yaşadıkları için erkeklerin duygusal açıdan daha dayanıklı olmasını beklerler. Bu durum erkeklerin baskı altında ezilmemesini gerektirir ki biz buna “çerçeveyi korumak” diyoruz. Kadınlar naz yaparak duygusal değişimler yaşamaya daha yatkındır; erkeklerin ise duygusal açıdan dengeleyici bir güç olmasını isterler. Bu bağlamda bir erkek genellikle kadının duygularını ifade edeceği bir araçtır; bir nevi kadının aşırı ve orantısız duygusal tepkilerinden etkilenmeyen bir basınç vanası veya “fırtınada sığınılacak liman” da diyebiliriz. Kadınlar duygularını adeta ruhlarından boşaltırlar, bu yüzden de sürekli olarak zihinsel sıkıntılarından arınma ihtiyacı duyarlar. Fakat erkeğin böyle bir şey yapması asla tavsiye edilmez ve olumsuz karşılanır; çünkü zayıflıklarını dile getiren bir erkek ölüm fermanını imzalamış demektir. Kadınları sakinleştirmek için ya agresif davranmanız ya da sabırlı bir şekilde bu durumun geçmesini beklemeniz gerekir.

Bu sebeplerden ötürü, duygusal çalkantılarını açıkça ifade eden bir erkek, kadında sevgiden çok korku ve tiksinti uyandırır. Canını acıtan bir erkeğe güvenmeye alışmış kadınlarda bu durum daha da belirgindir. Dolayısıyla siz ne kadar dürüst olduğunuzu düşünseniz de bir kadına dert yanmak erkek için maalesef salakça bir hamledir. Duygusal gelgitlerini açıkça paylaşma ayrıcalığı sadece kadınlara aittir. Kendisine saygı duyulmasını isteyen bir erkek bunu yapamaz.

Bir kadın, duygusal problemleri karşısında güçlü kalabilen bir erkek gördüğü zaman onu çekici bulur. Kadınlar, kendileri çözemedikleri problemlerin erkekler tarafından çözülmesini isterler. Bunun çifte standart olduğunun farkındayım; ama ilişki içerisindeyken sorunların çözümü için kadına güvenirseniz yarı yolda kalırsınız. Çünkü bırakın erkeğinkini kendi problemlerini bile çözecek durumda değiller.

Duygusal denge farkı ile arzu mekanizması arasındaki bu ince ilişki, kadınların duygularını bencillik derecesine varacak şekilde ve özgürce yaşamalarını sağlar. Öte yandan, erkeklerin kendi felaketlerini hazırlamadan açıkça yaşayabilecekleri duygusal durumlar çok kısıtlıdır. Eğer iki taraf da duygusal çalkantılara kapılırsa, dengeden söz edilemez ve ilişki sürmez. Kadınların mantıklı davranması erkeklere göre daha zor olduğundan erkeklerin bu yükü kabullenip daha mantıklı davranan taraf olması gerekir. Bu ne kadar çaba gerektirse de bir erkek elinden geldiğince bu kurala uymalıdır. Bu adil değil farkındayım; ama işe yarayan tek şey de bu.

Madde 9. Kadınların İçgüdüsel Tiksintisi

Bir önceki maddeden yola çıkarsak, kadınların zayıf erkeklerden nefret etmesinin temel sebebi hipergamidir. Bu tür erkeklere karşı pek arzu duymazlar. Kadının daha adil davranan cinsiyet olduğu saçmalığı sürekli dile getirilse de düzgün işleyen bir toplumun belkemiği erkeklerdir. Duygusal sorunlar yaşayan bir erkeğe kadından çok erkekler yardım eder. Çünkü bir erkeğin zayıf bir erkeğe yaklaşımı kadınınki kadar keskin değildir. Erkekler de kadınsı davranan erkekleri küçük görür; ama bu en ufak bir zayıflık göstergesinde o erkekten tiksinecekleri anlamına gelmez. Güçlü olmak duygusal olarak vurdumduymaz kalmak değildir; bir erkeğe kara günde yardım edecek tek kişi başka bir erkektir. Çünkü kadınlar zayıf bir erkeği görmeye bile dayanamaz ve böyle bir erkeği en fazla sömürürler. Erkeklerin aksine kadınlarda “fayda sağlama” güdüsü yoktur; daha çok almaya yatkındırlar.

Madde 10. Dominantlık ve Cesaret

Karşınızda kim olursa olsun sınırlarınızı iyi belirleyin, enayi olmayın. Korkusuz bir cesaret duygusu geliştirin. Erkekler kadınlardan daha çok risk alır; çünkü erkekliğin gereği budur. Korkak, özgüvensiz ve risk almaktan kaçınan bir erkek başarısızlığa mahkûmdur ve çevresinden saygı görmez. Erkekler gerektiğinde sorunla yüzleşerek risk alabilmelidir. Sorumluluktan kaçarak ve pasif kalarak saygı görmeyi bekleyemezsiniz. Hal böyleyken erkeklerin sorun çözmesi ve kadınlardan beklenmeyen şekillerde sorunları halletmesi gerekir. Zaten erkekler böyle sorunlarla baş edebilecek şekilde donatılmıştır (bkz. Madde 3 ve 9).

Madde 11. Sürü Psikolojisi ve Grup İçi Yanlılık

Kadınların cinsiyetleri söz konusu olduğundan belirgin bir yanlılığı vardır. Tartışmadaki nesnel gerçekler ne olursa olsun hemen diğer kadınların yanında yer alırlar. Kadınlarda sürü psikolojisi yaygındır ve grupça tek bir fikri desteklerler. Fikir grupça kabul görürse o fikre karşı tehdit olduğunu düşündükleri diğer düşünceler ve davranışları savuşturmak için grubun gücünü kullanmaya çalışırlar. Tabii bu da ahlaki açıdan düzenbaz olmayı gerektirir ve kadın arkasındaki grubun kendisini destekleyeceğini bilerek toplumda neyin kabul edilebilir olup olmadığına karar verir.

Madde 12. Kadınların Cinsel Çoğulculuğu

Kadınlar, cinsellik konusunda çoğulcudur. Parası olan efendi erkeği evlenilecek adam olarak görürler ve onunla yatmadan önce sürekli para harcamasını beklerler. Zaten bu erkek kadında arzu uyandırmaz, sağladığı maddi güvenlik nedeniyle kadına ona “katlanır”. Fakat kadını etkilemeye çalışmadan doğru bildiğini ortaya koyan bir adam olursanız kısa zamanda soluğu yatakta alırsınız. Bunun sebebi de kadının midesinde uçuşan kelebekler ve yarattığınız arzu kıvılcımlarıdır; çünkü kadının efendi sağlayıcısı değil şehvet duyduğu sevgilisi olursunuz. Kısaca ödeyen beta değil siken alfaya dönüşürsünüz.

Madde 13.  Düşük Statülü Erkekler

Ne kadınlar ne de toplum zayıf erkekleri umursar. Madde 6’da da belirttiğim gibi hipergami nedeniyle düşük statülü erkekler kadınlar için görünmezdir. Zayıf, depresif, ufak tefek, fakir, eğitimsiz, özgüvensiz, herhangi bir şekilde güçlü olmayı beceremeyen bir adamsanız yaşayıp yaşamamanız kimsenin umrunda değildir. İnsanların sizi önemsemesi için ya güçlü bir erkek ya da kadın olmanız gerekir. O yüzden kolları sıvayıp kendinize yetecek hale gelmezseniz kimse sizi takmaz. Ya yüzeceksiniz ya da batacaksınız. Batarsanız kendi başarısızlığınız ve zavallığınızda boğulursunuz. Ama yüzerseniz insanlar sizi farketmeye başlar.

Toplumun kadınlar için her zaman bir güvenlik ağı vardır; çünkü zayıflık kadınlar için bir avantajdır. Beyaz atlı prensler kadını kurtarmaya gelir, diğer kadınlar da onu destekler ve devlet de bu çifte yardım etmeye dünden hazırdır; ama erkeğe bir başarı veya övgü atfedilmez. Benzer durumdaki bir erkekten ise herkes soğur. Kadınlar toplumdan dışlanmadan hayatına devam ederken erkeklerin böyle bir olanağı yoktur.

Madde 14. Kadın Merkezli Aile Hukuku

Hukuk ve mahkemeler her zaman kadının yanındadır. Bugünkü hukuk, mantık, şeref ve adaletten ziyade kadının çıkarını ön plana çıkarır. Aile hukuku tamamıyla bozuldu ve feminist zırvaların getirdiği karar alma mekanizmaları ile yönetiliyor. Anayasanın maddeleri, genel hukuka aykırı bir şekilde, erkeklerin haklarını vahşice çiğneyen modern mevzuatlarla yeniden düzenlendi.

Madde 15. Narsist Kadınlar

Bu devirde ortalama bir Batılı kadın, feminizm ve sosyal medyada gördüğü ilgiyle beyni yıkandığı için her şeye hakkı olduğunu sanan bir şımarıktır. Hipergaminin iyice suyu çıktı ve bir nevi narsistliğe dönüşerek en sıradan kadınların bile değerini olduğundan yüksek görüp kendini özel sanmasına yol açtı. Bu narsistliği güçlendiren unsurlar ise peşine takıldıkları ideoloji ve gördükleri aşırı ilgidir. Aslında günümüzdeki narsist kadınların yarattığı sorunun büyük kısmı, kültürümüzün tamamen kadın merkezli olmasıdır. Değerlerimiz kadınların değerlerine dönüştü. Fakat tamamıyla kültürel değerleri suçlamak da doğru değil. Bu narsist davranışların kökeni, sayıları gittikçe artan bekâr annelere dayanıyor. Bu kadınlar kendi aşk hayatlarında başarısız oldukları için kızlarını öyle bir erkek nefretiyle büyütüyorlar ki o kızlar karşı cinsi ancak olumsuz yönleriyle tanıyor ve kızın hayatındaki her sorunda annesi “ben sana demiştim” diyekre kendini haklı çıkarıyor. Kendine feminist desin ya da demesin modern toplumda çoğu kadının değer yargıları feminizmden gelmiştir. Güçlü kadın mesajı ve erkeklerin şeytan gibi gösterilmesi toplumda gitgide yayılıyor.

Toplum ve anneler, kadınlara sürekli olarak “ödül” olduklarını, kadınların melek olduğunu, fakat erkeklerin tüm kötülüklerin kaynağı olduğunu ve geçmişte kadınlara yaptıkları kötülüklerden ötürü asla pişmanlık duymadıklarını öğütlüyor. Durum bu iken kadınlar erkekleri etkilemeye uğraşmıyor; çünkü erkeklerin aksine kendilerini kanıtlamaları gerektiğini düşünmüyorlar. Fakat erkeklerden sürekli olarak kendisini kanıtlamasını bekliyorlar. Batı toplumlarının damarlarında dolaşan bu kibir, hem feminist ideolojinin hem de modern kadının kalbidir.

Madde 16. Bağlılık, Seksten Daha Değerlidir

Kadınların erkeklere ihtiyacı, erkeklerin kadınlara olan ihtiyacından fazladır; kadınlar da bunu bilir ve bu durumdan nefret eder. Erkekler genelde seks ve belki bir noktaya kadar da aile ister. Ancak kadınların duygularına hâkim olmak için bir erkeğin enerjisine ihtiyacı vardır. Bu yüzden mantıklı davranışların yarattığı güven ve denge duygusunu hissedebilmek için babalarının dominant olmasını isterler. Bekâr annelerin ve ileri yaştaki kadınların yönettiği evlere bakarsanız acınası bir halde olduklarını görürsünüz. Bu kadınların ufacık bir mutluluk için bile erkeğe ihtiyacı vardır; ama kendileri bir erkeğin hayatına sorundan başka hiçbir şey getirmezler. Bekâr ve evde kalmış ifadeleri bu sebepten farklı anlamlar taşır; çünkü bir erkeğin en değerli varlığı kadına sunacağı bağlılıktır.

Devamı gelecek…

Çeviri: The Red Pill Constitution

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Author: Çeviri Manyağı

Sitenin anti-feminist ve gözlemci abisi, kardeşi. Kendisine thalesengeditor@gmail.com adresinden karı-kız meseleleri için ulaşabilirsiniz.

29 thoughts on “Kırmızı Hap Anayasası – Bölüm II”

 1. Artık böyle şeyler acı gelmiyor. Kırmızı hap gerçekleri anlatıyor ve ne kadar çok gerçeklerle yüzleşirsen hayatını düzene koyman gerektiği açıkça ortaya çıkıyor.

  En acı örneği performans beklentisi erkekten. Yazar da burda demiş malesef bu böyle diye ama şu an kimse çükünü kesip ben güzel kadın olucam diyemez.

  Mecburen çabalamak zorundayız. Yoksa hiçbir sikim değiliz gerçekten bu böyle. Evde oturup yattığımda bile annemin bana karşı davranışları değişiyor.

  Bir şeyler başardığımda aslan oğlum gelsin börekler. Evde 2 gün yatıp bir şey yapmasam batmaya başlıyor.

  Diğer kadınlarla da bu böyle , hiçbir şey yapmazsan kimsenin sikinde değilsin ama bir şekilde öne çıkarsan adını duyurursan en değerli sensin buda erkekte ulan 2 dk rahat duramıcam mi huzurlu huzurlu yatamıcam mı gibi stres baskı oluşturuyor en azından bende bu böyle…

 2. Hocam konuyla direkt alakalı değil. Sosyal çevremde(ünideki bir sosyal kulüp) hoşuma giden bir kız var. Maskülen ve özgüvenli davranışlarımla kızın saygısını ve çekiciliğini kazandığımı düşünüyorum. Kız benle konuşurken saygı duyuyor ve heyecanlanıyor hissediyorum. Sonuç olarak benim bu kıza yürümem lazım. Bu sosyal ortam kalabalık olduğundan direk kıza yürüyecek şekilde konuşamıyorum. Instagram hesabına takip isteği yollasam o da kabul edip geri takip isteği yollasa ve direct mesaj yoluyla yürüsem. Bu hareket öğretiye ters mavi haplı hareketi mi olur yoksa gayet mantıklı bir hamle mi olur?

  1. Ortalıkta yürümemek iyi fikir ama instagram hesabından hemen mesaj at ve numarasını iste. Ondan sonra da baş başa bir şeyler içmeye çağır. Yoksa ilgisinin derecesini anlayamazsın. Asla uzun uzun mesaja girme, senden hoşlandım falan deme. Zaten kız yaptığından beğenini anlıyor.

  2. Bence ortamda yürüyebilecekken istagrama atlaman cesaret eksikliği ve kız tarafından da öyle algılanacak. Klüpte yürüme ama klüpte iken iki muhabbet et, çıkışta bir şeyler içmeye davet et. Kendi kendine gelin güvey olmuyorsan evet der. Yürümeyi de klüp dışında yapmış olursun.

 3. Sınıfımdan bir kız performans ödevi için onun kitabını istedim verdi.Hafta sonu yaptım biraz sonra geri verdim.Daha bitmedi sen hocaya göster ben sonra tamamlarım dedim. Son ders kitabımı alabilirsin dedi.Şimdi almıyıcam bir ara alırım dedim.Aynı kıza beta dediğim bir erkek farklı bir ödev isteyince sert bir şekilde yok daha eksik dediğini gördüm.Yanımda betanın dibi bir erkek oturuyor.Bir şeyler anlattım bu bizim arka sırada oturan çirkin kızı seviyor beden dilinden anladım dedim ki sen bu kızı seviyorsun ama bu kız sana kanka diyor ilgini anlamış. Kız sadece buna ödev soruyor arkadaşım, gel kanka bak şeklinde çoçuğa diyorum kullanıyor seni çoçuk halen daha iltifat ediyor çirkin 2-3 lük kıza en son çoçuğa arkadaşım dedi. Çoçuk yıkıldı beden olarak. Dedim böyle böyle inkar ediyor.Bu betalara acıyorum fikirleride değişmiyor.Din odaklı 5 vakit namaz kılıyor. diyorum evlenmiyicen mi annem görücü usülü bilmem ne bilmem ne saçmalıyor.Bu çoçuğa dişiler pislik gibi bakıyor iğreniyorlar sanki,halbuki yapamadıkları soruları iyi çoçuk xd çözüyor.Kendi konuma gelicek olursam bu bana ödevi büyük istekle vermek isteyen kız bakıp duruyor.Ona uygun bir anda yürüyücem sınıfta diye riskli biraz yürümelimiyim?Birde anadolu lisesi sayısal bölüm 5 kız 16 erkek var diğer erkekler sürekli kıza kezban diyor.Dalga geçiyorlar etkilemek için ama çok fazla abartıyorlar gibi.(Bu çoçuk basket takımında 190 bir şey ama beni kıskanıyor shit test atıyor geçiyorum.Beta olduğunu düşünüyorum ama özgüveni var tipide eh işte ve şunu merak ediyorum bir alfa neden başka bir erkeği kıskanır ve onu aşşa çekmek için uğraşır kendi yorumum özgüveni tipinden geliyor ve beyni beta gibi çalışıyor sizin yorumunuzu merak ediyorum.Her özgüvenli alfamıdır?Bunu nasıl anlarım?) Kız bir şiir okuyor dalga geçip gülüyorlar filan bunlar böyle davranınca bende iletişimi düzgün tutup arada hafif takılıyorum.Ben yanından geçince konuşurken filan göz bebeği büyüyor başını aşşağı eğiyor teslim olmuş gibi davranıyor.Biraz karışık yazdım ama genel olarak bir yorum yaparsanız mutlu olurum.Gencim ve bana örnek olucak bir babam abim yok her şeyi sıfırdan öğreniyorum.

  1. Öncelikle ben de aynı şeyleri yaşadım
   Ortamda laf atan , küçük düşürmeye çalışan ,shitlemeye çalışan insanlar için şunu diyebilirim
   KENDİNİ SENİN YANINDA EZİK HİSSEDİYORLAR.
   SENDE BİR ÖZGÜVEN YADA BİR BAŞARI VAR Kİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR.Kısa boylusun belki yada çok kusurun var belki ama YÜRÜRKENKİ DURUŞUN BİLE onların yüreğine korku salmış olabilir.Gerçek bir karakter insanları eleştirmek yada küçük değiştirmekle uğraşmaz emin ol .Tahminen bahsettiğin eleman baya ezik biri
   Birkaç tane kaşar yada beta sürüsünün pohpohlanması ile bir yerleri kaldırılmış biri (Bunlardan çok gördüm )
   Yapman gereken ;
   inadına başarılı olmak
   İnadına iyi olmak
   İnadına Muhteşem Olmak 👍🏻
   saygısızlık dozajı artarsa benim için de bir yumruk at
   Teşekkürler ✋🏻

  2. Selam.

   Ben sınıf gibi çok dar sosyal alanlarda yürümeni tavsiye etmem. Dışarda yürümen lazım. Dışarda yürümeyi beceremezsen sınıf seni kurtaramaz.

   Alfa – beta sıfatları erkekleri değil davranışları belirtir. Yani bizim alfa erkek diye anlattığımız adam alfa davranışları baskın adamdır. Eğer 190lık daha çok alfa davranıyorsa alfa varsayman lazım. Okul basket takımında, boy 190, özgüvenli falan.

   AMOG alfa male other guy (alfa erkek diğer eleman) pua zamanında ciddi ciddi ele alınan bir konu idi. Genelde AMOG barda falan sizin yürüdüğünüz kızın grupta olan ve size zorluk çıkaran adamdır. Senin durumda ise kıskançlıktan ziyade alfa baskın çıkmanı engelliyordur. Çoğu durumda bu elemanlara konuşmak zorunda kaldığında kibar davranıp gerisinde tamamen gözardı etmeniz yeterlidir.

   Lise sınıfı gibi çok dar alanlarda kızlara yürümeyin. Okulu ve okul dışını hedefleyin. Eğer yeni başlıyorsanız, ilk yürümenizi büyük ihtimalle fena sıçacaksınız. Bunu sürekli görmek zorunda olduğunuz, herkesin sıçışı hemen bilebileceği bir ortamda yapmak akıllıca değil. Benim tüm liselilere tavsiyem, kız – erkek ilişkilerinde sınıfınızı tamamen unutmanız. Eğer sınıf dışına açılamıyorsanız, o yokluk zihniyetiyle zaten sınıfta zor iş çıkarırsınız.

 4. Hocam eski yazilarinizda önemsiz dediğiniz (öyle hatırlıyorum) vücut bence bu işin en az %60 ını olusturuyor. Spor yapan, hayvan gibi değilde 75-80kg civarı bicepslerindeki damarları belirgin, kalça ve bacakları gelişmiş bir adamın karşısında 55kg çelimsiz yada 120kg obezin hiç şansı yok istediği kadar oyun red pilli bilsin.
  Bence kadınların özellikle bu devirde daha atletik erkekler istiyor. Her ne kadar vücut önemsiz desenizde.. bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum.

  1. Kesinlikle
   Boğaziçi Odtü yada iyi tıp fakülteleri gibi birçok yüksek puanlı üniversitelerde yani %1 lik kesime adam yetiştiren yerlerdeki erkekleri görmenizi tavsiye ederim .O zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi
   Erkek olarak hem fiziksel hem ruhsal açından güçlü olmak zorundasın kardeşim.
   Lifting 101 trpye giriş derslerinden
   Kolay gelsin ✋🏻

  2. Bence bir erkek fiziksel olarak olabileceği en üst seviye de olmalı ve olmak için çalışmalı. Mesela ben haftada 3 gün kick box ile uğraşıyorum(Alfa erkeklerin savaşçı özelliğini bulunduruyorsun kızların hoşuna gidiyor) kalan 3 gün evde dambıllar ile ağırlık çalışıyorum ve sağlıklı besleniyorum ki kas kütlesi de artsın(kızlar direk farkediyor). Bu ikisi benim bayağı zamanımı alıyor ama değer. Onun dışında saçıma, giyinişime dikkat ediyorum. Emin ol bu özelliklerim olmadan da sadece maskülen olarak da kızların bir kısmını etkileyebilirdim fakat bu şekilde kızın hoşuna gitme ihtimalimi kat kat arttırıyorum.

  3. İki tane kırmızı haplı adamdan vücudu daha iyi olan elbette kazanır ama bunu vücudundan dolayı değil kırmızı hap bilgisini vücutla birleştirdiği için yapar. Kırmızı hapı bilmeden tek başına vücut, geçici başarı getirir. Sıradan vücutlu ama oyunu bilen adam ise mavi haplı kaslının önüne geçer. Oyun, erkeğin en güçlü silahı.

  4. Oyun güçlü ise vücut önemsiz ama en uç noktada obezite gibi istisnaları saymazsan. Şişman diyebileceğin bir adam Oyun ile atletik diyeceğin adama nal toplatır. Toplatıyor. Birebir şahidim.

 5. Geçenlerde bir arkadaşımla konuştum.Moralinin bozuk olduğunu söyledi bana .Hayırdır ? falan derken durumu anlattı bana ;
  AŞIK olduğu kız , sevgili yapmış.Bizim arkadaşın da morali çok bozukmuş ondan .
  Aşık olmak …Hatta Kızı tam tanımadan aşık olmak…
  Sevgili bile olamamak…
  Üstüne acı çekmek…
  Bu arkadaşıma the red pilli anlatmıştım .umursamamıştı trpyi Saçmalık olduğundan bahsetti hatta
  Bu siteyi söyledim biraz inceledi sonra abiii yaaaaa falan dedi ve bu sitedeki güzel yazıları da okumadı es geçti tabi…
  Bana ; Abi ben doğru kızı arıyorum aşk yaşamak istiyorum falan demişti hatta.
  Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim.İnsan değişmek istemeyince kimse değiştiremez
  Şimdi bu çocuğa en basitinden ağırlık kaldır desen bile anlamayacak.Hipergami , briffault , güç , oyun , erkek hiyerarşisinden bahsetmek imkansız daha nice şey var…
  Artık trpyi bilmeyen umursamayan insanlara anlatmaktan ve iyi yönde gelişmelerini sağlamaktan vazgeçtim
  Kadınlar zaten onlara yardımcı oluyor The Red Pill e gelmeleri konusunda 👍🏻

   1. Yardımınızı isteyen kişilere yardım ederken de dikkatli olun. Çok doğru.

    Sen sadece söyle geç, okursa okur.

    Ben çocukluk arkadaşlarımdan birine (evlilik arifesinde) işine yarayacak bir link yolladım, ilgisini çekmiş okumuş. Geçen gün oturduğumuzda ‘yolladığın sitede baya bi yazı okudum’ dedi çok mutlu oldum. Üstüne de gitmedim açıkçası.

    Herkes çevresinden sadece bir kişiyi kurtarsa zamanla yayılır zaten.

 6. “Fakat kadını etkilemeye çalışmadan doğru bildiğini ortaya koyan bir adam olursanız kısa zamanda soluğu yatakta alırsınız.”

  Ben bu kısımda genellikle itici ve nefret edilen biri oluyorum. Sorunu hala anlayamadım.

  Bir de, MGTOW içerikli bazı Twitter hesaplarını takipledim. Hesaplarda, “kadınlar için mi gelişeceğiz, meh.” tarzı tweetler var. http://www.mgtow.com un twitter sayfası. Bir nevi oluşumun official hesabı yani. Şimdi benim aklıma takılansa şu: MGTOW öğretisine göre, direkt olarak burda bahsettiğimiz beta tipi düşünce sistemine birebir uyuyor. Biraz da kadınlara karşı gizli bir nefret ve “kıymetimi anlayacaklar” kafası sezinledim. MGTOW öğretisi, aslında Red Pill soslu beta oluşumu mudur?

  Böyle giderse kendi öğretimi oluşturacağım galiba:)

  1. Bence MGTOW un böyle yazan kesimi ;
   Erkeğin kendi gelişimini, kadınlar için yaptığını zannediyor
   Kendini KENDİN için iyileştireceksin
   Mesela şuna oturduğun ev 1500₺ kira küçük ısınmayan rutubetli bir ev, işe metrobüste gidip kalabalıkta kendini değersiz hissettiğin bir hayatın, sıkıcı ve beyinsiz patronunun ve iş arkadaşlarının egosuyla uğraştığı toxic bir hayatın var diyelim Yada okyanus manzaralı 50 dönüm üzerinde kurulu çiftliğinde refah içinde mutlu yaşadığını düşün…
   İyi para kazanmak , spor yapıp sağlıklı olmak, ilişkilerini düzeltmek , saygı görmek senin kadınlar için yapacağın şeyler değil.Yukarıdaki hayatını yaşayınca , senin yaşamına dahil olma isteyenler zaten olacaktır
   Trp nin de yaptığı şuanki konumdan daha ilerisini gitmeyi öğütlemesi.
   Sanırım mahmut abi de bahsetmişti
   MGTOW :” abi yaaaaa kadınları hayatımdan çıkardım .Kendimi neden geliştireyim ki ? Pizza yiyip pc oynayarak porno izlemek daha zahmetsiz ve kolay ” diyenlerin sığınağı haline GELMEMELİ
   tristan dostum eğer doğru anladıysam , bunlar mgtow konusundan baya sapıtmaya başlamışlar gibi görünüyor

   1. Hatta geçenlerde bir çeviri yazmıştım
    Aynen şöyle diyordu :

    “İster inanın ister inanmayın bir alfanın önceliği ASLA kadınlar değildir”

   2. Ben MGTOW’un “oyunu reddetme” kısmını güzel buluyorum sadece. Yazdıkları şeyler bana saldırganca geldi. Artı “biz iyiyiz ki olm, hep iyiydik, onlar bilemedi” tavırları, çok pis tecrübeler geçirip, elinden de bişey gelmeyen, ama tamamen de siklememezlik yapamayan başarısız bir oluşumun yazdıklarına benziyor. MGTOW’un olayı bence bıkmışlıkla karışık siklememezlik zaten. Biraz da benim gibi nihilistlik varsa komple toplumdan izole oluveriyorsunuz. Bazı yönlerden çok iyi, bazı yönlerden çok kötü. MGTOW iyidir. Ama bunların MGTOW’u değil.

  2. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum;

   Spora yazılmam red pill öncesine dayanıyor fakat o zaman ‘kadınlar beğensin’ mentalitesindeydim ve bir yapıp bir bırakıyordum, dikiş tutturamamıştım yani. Sonra bu sitede yazılanları okudukça; testosteron seviyesi, buna bağlı değişimler, kas kütlesi, güç kazanma, daha mutlu hissetme vs. şeyler sayesinde şimdi daha düzenli yapıyorum ve önceden yaptığım ‘kas yapıcam kızlar bana verecek hülololooo’ kafasından çıktığımdan beri spordan daha çok verim alıyorum.

   Bana ordaki yazılanlar biraz red pill’in yumuşak karnına vurup agresif bir yolla MGTOW’a çekmeye çalışmışlar gibi geldi. (hepsini okumadım buraya yazdığından yola çıkarak söyledim tabi zira yanlışıkla falan MGTOW olmak istemiyorum, ıslak kuku iyidir :))

 7. hocam uzun ilişkide kadının güvenmemesi olumlu bir işaret midir yoksa oyunun bokunu çıkarmış olabilir miyim ? 😀

   1. Hem o hem de telefonla foto çektirmeme filan. Bir soru daha: benimle evlenmeyi düşünüyor musun sorusunu nasıl savuştururuz ? Aslında düşünmüyor da değilim ama bunu söylemek kötü etki bırakır biliyorum 🙂

    1. Buna sakın ciddi cevap verme. Ancak böyle savuşturulur. Mesela yine sorduğu zaman “ağırlığımca altın takarsan olabilir” veya “babam beni ağanın kızına verecek” gibi komik cevaplarla savuştur. Önemli olan olumlu veya olumsuz net bir şey söylememek. Yoksa çok dırdır yersin.

     1. Yani ara sıra beta özellikler de gösterip kendimizi mükemmel karışım kıvamında pazarlamamız daha mantıklı olmaz mı sence de ?

     2. Bir kere beta özellik asla göstermemek gerekiyor ilişki süresince. Hatta hiçbir zaman. Senin beta dediğin aslında kadına gücü göstermelik olarak vermek. Basit meselelerde tercih hakkını ona bıraksan bile ciddi olanlarda her zaman ilk söz senin olmalı.

 8. 1 maskülenlik
  2 yüksek statü
  3 güç(yani para,ve kadının bunu görmesi bilmesi )
  4 fiziksel estetik(kaslı bir vücut,kel olmama,bembeyaz ve eksiksiz dişler )
  5 önseçilmişlik( bana göre en önemlisi bu)ya evli ol yada bir ton sevgilin olsun… hatunlar deli oluyor böyle erkeklere..önceden sorarlardı hatunlar evlimisin bekarmisin diye bekarım tabiki derlerdi abilerimiz sonra hatunlar abilerimize hadi uza bakalım canım derlerdi..onlarda anlam veremezlerdi bu duruma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *