Solipsizm, Duygu Ve Tartışmalar

1- Tanıtım:

Anlamalarını, razı olmalarını ya da size katılmalarını istediğinizde kadınlarla tartışmazsınız. Kadınların duygularıyla tartışamazsınız, yalnızca onları manipüle edersiniz. Argüman sebep gerektirir ama kadınlarla tartışmada sebep etkisizdir. Politik olmayan konularda bir adamın daha üstün mantık ortaya koyacağı yerde bir kadın bunu yapmaz. Bu yüzden bir adam, kadının hislerini, işbirliği yapacak şekilde manipüle etmeli ya da kadını hiç meşgul etmemelidir.

Eğer bir kadın, onun tartışma konusundaki baskısından kaçamayacağınızı biliyorsa ya da size öfkeliyse, ona mantıklı şekilde yaklaşmaktansa makyavellist şekilde yaklaşmak daha akıllıca olacaktır. Erkekler bir kadın tarafından tartışmaya çekildiklerinde savaşta olduklarını bilmelidirler.
Bu tartışma mantık temelinde değil, makyavelizm temelinde bir tartışmadır. Medeni bir tartışma değil, bir oyundur. Tartışmanın, gerçeğin saptanması ile ilgili ortak işbirliğine dayanan bir tartışmadan ziyade kadının duygusal açıdan yatışmasına yönelik bir tartışma olduğunu bilen bir adam, kaçınılmaz olan üzerinde çalışır. Bir adamın problem çözmekteki isteği, temel anlamda bir kadının arınma isteğiyle yarışamaz.

2- Erkek Cehaleti:

Erkeklere oldukça yanlış şekilde kadınların duygularını yatıştırmaları veya akıl almaz şekilde nafile girişimlerde bulunarak onları ikna etmeleri
gerektiği öğretilmiştir. Bu, çatışma başlamadan önce güç kaybetmektir. Bu tip stratejiler size çatışmayı kaybettirir. Erkek ne kadını sakinleştirmeli ne de sıkıntı yaşayan kadınları ikna etmeye çalışmalıdır. Bunlardan ziyade, kadını etkileyerek çatışmayı yüzeysel tutmalıdır. Tartışma kaçınılmaz olduğunda erkek, kadını küçümsemek için yeterince makyavelist olmalıdır. Hiçbir durumda kadını ciddiye alıp buna göre geri dönüş yapmamalıdır. Bir kadının duygusal durumuyla savaşmak aptallık olduğu kadar mazoşistliktir.

Eğer çatışma kaçınılmazsa ve sebep anlaşılamazsa, yapılması gereken, hakimiyetin ortaya konmasıdır. Bu, bir kadının psikolojik olarak erkeği domine etmeyi denediğinde erkeklerin başvuracağı tek kaynaktır. Kadının duyguları yatıştığında erkeğin mazeretini ve beklentilerini kadına rehberlik edecek şekilde açıklaması akıllıcadır. Ama sadece tartışmanın dışında kalacak şekilde… Doğal olarak kadın buna değmiyorsa böyle bir peygamber sabrı gereksizdir. Bu, isteğe bağlıdır.

3- Güvensizlik: Dişil Hakimiyet İçin Bir Temel:

Bir tartışma başladığında, kadının duyguları onun uzlaşmasına engel olur. Bir kadın, memnuniyetsizliğin uç noktasında durduğunda onun sakin olma konusundaki uzlaşmazlığı onu anlamsız bir tartışmaya sürükler. Bu nedenle uzlaşmanın anahtarı, duygu durumunu pozitif tutmakta yatar. Tıpkı birinin su için volkana baraj kurmaması gibi bir kadını sakinleştirmeye
çalışmamak akıllıca olacaktır.

Bir kadının hisleri çabucak değişir. En iyi eleştiriler ve endişeler bile, büyük ölçüde kadının böyle şeylerle başa çıkamamasının haklılığı ile hastalığayol açabilir ve böylece bir kadınla tartışmanın tuzağı her zaman oradadır ve bir adam, kendini filtrelemeden kendini ifade etmelidir. Çoğu zaman bir adam, böyle iyi yorumların böyle ciddi bir dargınlıkla sonuçlanmayacağını bilir.

Ancak bu türden gösterişsiz duyarlılık, kadınlık için içgüdüseldir. Tek başına kadınlardan ziyade, güvensizliği tanımladığımı düşünen biri
yanılmış olmaz. Bunlar hem kadınların hem de güvensizliğin özellikleri midir? İkisi de diyebilirim ama öyle olsaydı kadınların üçgüdüsel olarak güvensiz olduklarını öne sürerdim ve ortaya birçok argüman çıkardı çünkü
Bu konuya dair eldeki önemli meseleye rağmen bir kadın güvensizliğinin dinmesini ister.

4- Sebep & Etki vs Suçlama niteliği:

Bir kadının hislerine karşı koyduğunuz zaman duygularının ifadesinin
geçerliliğini üstü kapalı olarak kabul etmiş şekilde onun çerçevesine girersiniz. Onun duygusal güvenilirliğinin mantıksızlığını onaylamak
gerekir. Bu yüzden herhangi bir onaylamadan kaçınılmalıdır.
Birçok ortak sıkıntımıza rağmen bir kadının hisleri meşru değildir. Ne hissederse hissetsin, neden hissederse hissetsin kadın, hislerinin
arkasındaki şeyleri önemsemez. Yalnızca hisseder. Bu şekilde, bir hissin varlığı, bir kadın için geçerliliğinin yeterli bir kanıtıdır, bir tür sonsuz solipist döngü içinde “duygu vardır, bu nedenle geçerlidir”.

Eğer negatif bir duygu hissederse içinde bulunduğunuz pozisyona bakmaksızın bunun için sizi suçlayacaktır. Bu şekilde neden ve etkinin önemini göz ardı eder çünkü bu tip şeylerde kadının duygusunun solipsizmiyle alakası yoktur. Sebep ve etki kadın zihninin dışında gerçekleştiği için, onunla ilgilenmez, soyutlamayı önemsemez.

Şimdi birisi, kadının niye öyle hissettiğini ve gerçekte öyle olmadığını sorgulayabilir çünkü suçlama tamamen solipsist doğasının keyfi bir ürünüdür. Soyutlama eksikliğinden dolayı bu, duygusal durumun kendini devam ettirebilmesi için basit bir suçlama niteliği ve onaylamadır. Kelimenin güçlü hissiyatındaki araştırmada değildir.

Eğer ” niye” ile ilgilenseydi hissettiği gibi davranırdı. Suçlamanın ötesine bakar, yanlışlarını analiz ederdi ve hislerinin mantıklı gerekçekeri olup olmadığına bakardı. Eğer mantıksız bulmuşsa bunları önemsemez ve en başında problemin çözümüyle ilgilenirdi. Duygularını tetikleyen konu üzerinde hislerine öncelik vermektense bunu yapabilirdi. Tabi ki kadınlar böyle çalışmazlar.

Onlar için konunun kendisi değil, hissettirdiği önceliklidir. Kadınların küçük bir kısmı bunu geriye dönük olarak yapabilir ama ben bunu zamanında yapabilen bir kadın tanımadım. Tanıyan birinin de olabileceğini sanmıyorum.

5: Kadın Duygularının Geçersizliği ve Sinirsel Etkileşim:

Bir kadın meslektaşınıza işinde önemli hatalar yaptığını söyleyin ve tekniğini nasıl geliştirmesi gerektiği konusunda ona tavsiye verin. Eğer bu tavsiyeleri düzgün bir dille diplomatik olarak vermediyseniz onu gücendirirsiniz.

Gördüğünüz gibi bu öncül kadın için oldukça kusurludur çünkü bir kadını gücendirmek çok zor değildir ve gücenmek için bir kadının mantıklı bir sebebe ihtiyacı yoktur. Kötü hissetmesi yeterlidir. Kadınlar strese tahammülsüzdür.

Bu çok sık inkar edilen bir şeydir. Bu yüzden kadın, doğası gereği erkeğin kendini eleştirmesinden daima kaçınır ve duygusal esenliğinin kutsallığını ihlal ettiği için erkeği suçlar. Erkeğin meselenin özüyle ilgilendiği yerde kadın, meseleyle değil, yalnızca meselenin ona nasıl hissettirdiğiyle ilgilenir. Erkek, kadındaki olumsuz duyguları mantıklı gerekçelerle ikiye
katlar. Bu da kadının duygusal durumunun önemini iki kat arttırır.

Böylece kadın, meseleyi ne ele alır ne de mesele üzerinde fazla düşünür. Daha çok, iyi niyetli erkeğe işkence eder. Doğal olarak bu, bitmeyen bir hüsrana neden olur ve yalnızca iki tarafın birbirine yabancılaşmasına hizmet eder. Kadınlar kolay gücenir, kolay kızar ve düşmanlık olmasa bile konu hakkında yavaş mantık yürütürler. Aslında bu tür özellikle sıklıkla
düşmanlığa sebep olur. Erkek, çözmesi gerektiğine inandığı bir problemi ele almak için çabalarken, problem, kadının aklındaki pozitif duygu durumunun iyileştirilmesidir. Erkek, meselenin temelindeki sorunu halletmeye çalışırken kadın daha çok rahatsız olur ve duyguları görmezden gelinir.

Böyle bir dönüm noktasında erkek ile kadının doğası birbirine yabancıdır. erkek, doğru ya da gerçek olduğuna inandığı şeyi takip etmek ister. Kadınsa ne olursa olsun iyi hissetmek için duygularının onarılmasını ister. Bu sebeple kadınlara” evdeki en sorumlu ergenler” deriz. Erkeklerin başa çıktığı stresle başa çıkamazlar. Bu yüzden ne erkekler gibi tartışabilir ne de mantıklı olabilirler. Birinin tartışmayı kazanmak için daha mantıklı olması gerektiğini unutmayın. Kadının maharetle tartıştığı yerde sizin psikolojik olarak daha baskın olmanız gerekir.

Küskün bir kadın, kendi hislerinin özellikle hislerinin kaynağının öfkeli bir
incelemesindeki ortak noktanızı sürdürerek ortak bir etkileşim alanına hükmedecektir ve tabi ki tartışmada şüphesiz, onun negatif duygularını uyaran kişi sizsiniz. Bu akıl çerçevesinde, kesinlikle hiçbir şey onun duygularını anlama ve meşruiyetlerinin geçerliliğini alma ihtiyacı dışında önemli değildir. Bu noktayı sıklıkla vurguluyorum ama bu önemli. Bu kanıksanmış. Eğer kendini duygusal açıdan rahatsız hissederse sizin savunduğunuz şey onun için anlamsızdır.

6- Duygusal Dayanıklılık:

Bir kadın eğer aldatmışsa ya da itaatsizlik etmişse yanılıp yanılmadığını önemsemez. Mantığıyla hareket etmeyen bir canlı için üzüldüğünde bir şeyin ne kibarlıkla ne de minnettarlıkla ilgisi vardır. En iyi zamanlarında bile kadınlar mantıklarıyla duyguları arasında denge kurmakta zorlanırlar. Tartışma esnasında ise bunu denemezler bile. Pes etmezler çünkü solipsizm, kadınları inatçı olarak görür.

Tartışmalar kadınları duygusal olarak besler. Duygusal erkeğe karşı çıkarlar. Tartışmalar kesinlikle erkekleri tüketir. Yalnız bu değil, esas sebep gizlenerek erkeğin pes etmesi daha olası hale gelir. Onun öfkesi sadece sizin yüzünüzden değil, benzer şekilde kendinize destek olduğunuz için sürecektir.

Eğer öfkelenirseniz, öfkeniziniz aşırı duygusal güvenilirliğini doğrularken aynı zamanda anlaşmazlığınızı geçersiz kılmak için kullanılacaktır. Öfkeniz size geri dönecektir. Baskıcı olarak adlandırılacaksınızdır ve o, kurban olacaktır. Kızgınlığınız için kendinizi suçlu hissedeksinizdir ve öfkeniz eskiden olduğu gibi günah keçisi olmanız için kullanılacaktır.

Öyle olmasa bile, onu gücendirmeniz sizin hatanız olarak kabul edilecektir. Asıl meselenin bununla ilgili olmadığını bilseniz ve bunu komik bulsanız dahi, kadınlar bunu önemsemezler.

7- Kapanış:

Onlarla işbirliği yapmak varken onun duygularıyla çatışmak sizin işiniz değildir. Duygularından yararlanın, onları hedeflerinize ulaşmak için kullanın. Ona nasıl iyi hissettireceğinizi bilin ve uzlaşmaya varın. Duygularıyla çatışmanız halinde ne kadar iyi tartışsanız da size katılmayacaktır. Eşitlik ve mantıklı olma, kadının duygusal öz tatminine yönelik küçük bir şeydir. Kadınlar iyi ruh halini, ahlaki ve mantıklı olan şey için feda etmezler. Bunu yapmaktansa duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı ahlaki ve mantıklı olan şeylere tercih ederler.

Kendinize yarar sağlayacak şekilde hislerini manipüle ederek kadının çerçevesini değiştirebiir ya da onu kendi yanınıza çekebilirsiniz. Bu yüzden “amuse mastery” harikadır. Bir kadının duygularıyla çatışmak, erkek tarafından tercih edildiği gibi kaybetme meselesidir. Akıllarının tutkusuzluğuyla sarsılmak için duyguları çok fazla içseldir, kalp kafanın ne düşündüğünü umursamaz, ve kadınlar için daha doğru bir şey söylenemez.

Yazar : Illimitable man
Çeviren : Sonsuzluk ve bir gun

Çeviri : Solipsism emotion & arguments

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Author: Sonsuzluk ve Bir Gün

Sonsuzluk ve Bir gün, Türkçe kırmızı hap camiasının en bilinen ve takip edilen yazarlarından biri. Kendisini buradan olduğu gibi twitter hesabından (@sonsuzluk_vbg) ve Ekşi Sözlükten (@sonsuzluk ve bir gun) takip edebilirsiniz.

93 thoughts on “Solipsizm, Duygu Ve Tartışmalar”

 1. Elinize sağlık. Şöyle bir durum var 2 yıllık bir ilişkim var. Ve kız arkadaşım sürekli sorun çıkarıp basit şeylerden tartışma yaratıyor. En ufak tartışmada ayrılıyorum diyip bikaç saat sonra geri barışıyor benim durumumsa stabil kendi çalıp kendi oynuyor bazı durumlarda çok sinirleniyorum ama sonuç aynı sürekli bu döngü dönüp duruyor. Fikriniz nedir?

   1. Sorunun cevabını bilmiyorum. Alışkanlık, bağımlılık… Teorik olarak her şeyin farkındayım ama yapamıyorum. Onu kaybetme fikri sancılı geliyor. Tamamen bağlı ve seviyor da değilim başka kadınlarla da görüşüyorum ama onu bırakamıyorum çok fazla tolerans gösterdiğim için alışkanlık kazandım belki de

    1. Benzeri bir durum bi arkadasimda da vardi. Benim o kadar uzun sureli bir iliskim olmadigi icin tam olarak ruh halini anlayamiyorum ancak kendini zorlayarak mantikli olani yapman senin icin en dogrusu olur. Bahsettigim arkadasimla da bu tarz muhabbetler yaptim, o da aliskanlik sebebiyle o hamleyi yapamiyordu ancak bir noktada yapilmasi gerekeni yapti ve suanda dogru olani yapmanin getirdigi guvenle devam ediyor yeni iliskisine. Rasyonel olani yapmak bazen zordur fakat durumdan kacinmak isleri her zaman zorlastirir. Hele bahsettgin gibi ayril-baris durumu varsa. Eminim ileride kendine ” neden zamaninda tekmeyi basmadim ki ” diyeceksin.

    2. Fikriniz nedir derken döngüden nasıl çıkılır diyorsun. NEXT ile çıkılır. Istersen önce soft next yap bir bak. Alışkanlık veya bırakamıyorum zayıflıkları senin maskülen olmana engel. Kızın çerçevesindesin. Bu kızı şutlaman bunları aşmanı sağlayacaktır da bu kafayla işin zor. Zira şutlasan muhtemelen peşine düşecek ve sen de yelkenleri indireceksin. Next abiciğim. Seni tehdit eden kadınla ilerde ne yapacaksın? Evlenip boşanma tehditi yemeyeceksin umarım.

  1. En ufak durumda ayrılıyorum diyen hatun sorunludur kesinlikle next. Bana kalırsa ayrılıyorum diyen bir hatuna hiçbir şekilde ikinci sans verilmemeli. Tabak bile olmamalı bu konuda o derece katıyım 😀

 2. Mantıksızlık ve duygular için dedikleri kesinlikle doğru
  Mesela ;
  Sevgilimden bazı nedenler sonucu ayrılmak istediğimi söylemiştim,sanırım hazır değildi defalarca ağladı hakkımı helal etmiyorum vs.
  Zor da olsa ayrıldım ama sosyal medya hesaplarıma fake hesaplardan uzunca bol küfür ve beddualı mesajlar yolladı tam 1 ay .
  Çağırıp yüz yüze anlattım
  Söyle ne yapayım daha , elimden bir şey gelmiyor dedim
  Bana cevap veremedi

  Saçma bahanelerini sıraladı ve farkettim ki benim hayatım kızın zerre umrunda değil ASLA.Tamamen kendi seksüel hayatının keyfinde.Sen bir soytarı olmalısın üzülemezsin zorda kalamazsın vs.(Rosh V ye selam)
  2 hafta sonra yine küfür beddualı mesajlar atınca kıza karşılık verdim bütün sosyal medya hesaplarımı kapatıp numarayı değiştim.Zor kurtuldum diyebilirim
  Ve çok net gördüm ki

  Mantıklı açıklamalar yapsanız bile kuyruğu yanmışsa halen peşinizde olacaktır.Daha sağlam duygusal durum ile ilişkiyi bitirin.Egosunu kırmayın zarar vermeye kalkıyor amk borderline ları

  1. Kesinlikle egolarını kırmamak gerek. İyice kafayı yiyip bunalıma giriyorlar.
   Hatta ayrılırken gerekirse sen çok güzelsin ben sana layık değilim seni görünce çok tahrik oluyorum vs denmeli. Gördüğüm kadarıyla kadınları en fazla onore eden şey bir erkeğin ondan tahrik olması.

   1. Hayır ulan, ne diye ayrılırken bişey söylüyorsunuz, sadece bırakın hiçbir şey demeden ve iletişimi kesin, hiç bir mesajına da cevap vermeyin bakmayın bile. Bu durumdan ego tatmini çıkarmaya çalışmayın, ne kadar şikayetçi gibi görünseniz de kızın o durumda sizin peşinizde olması da egonuzu okşuyor, buna müsaade etmeyin.

 3. “Kadınlar iyi ruh halini, ahlaki ve mantıklı olan şey için feda etmezler. Bunu yapmaktansa duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı ahlaki ve mantıklı olan şeylere tercih ederler.”

  Mevzu budur.

 4. Kadınlara anlaşmak için iki siyasi müttefik gibi olmalıyız. Örneğin ABD ve Türkiye sözde müttefiktir ama birbirinin arkasından plan da yapar ve iki devlette bu planları bilir ama görünürde kimse çaktırmadan dost geçinir. Yani bu sitede öğrendiğim en faydalı şeylerden biri kadınlarla açık iletişime giren babayı alır. Bir sorun varsa tavırlarınla mesaj vereceksin. Bana niye böylesin canısı ayağına girersen sorun resmileşir , buyur ve babayı alırsın

 5. Ben evlilik içinde bunları yaşadım. Sabah 7’lere kadar iknaya uğraşırdım. Her dediğim mantıklı delile eşim bana “Evet haklısın, aklın yolu budur. Söylediklerin hep haktır…” deyip şunu eklerdi: “Ama ben böyle düşünüyorum.” (Bu yazıyı okuduktan sonra şunu anladım
  Kız demek istemiş ki :”Ben böyle hissediyorum. Bi siktir git.”)

  Başka bir diyalog:
  _Kızım senin bu yaptığını abinin karısı yapsa ne yapar?
  _Boşardı.
  _Şu komşu yapsa?
  _O da boşardı.
  _Sen neden yapıyorsun?
  _Beni kimseyle kıyaslama. Ben böyleyim.

  Çıkarılacak sonuç: Avrat milletinden uzak durun bu devirde. Selam selam.

 6. Mahmut Abi,beğeni farklılıkları hakkında ne zaman paylaşım yapabilirsiniz?Mesela ben kendim Asyalı bayanlarla çok başarılıyım fakat Avrupalı/Ortadoğulu bayanlarla oyunum zor oluyor nedense.Asyalı özellikle güneydoğu asya ve doğu asyalı bayanlar daha feminen ve davetkar oluyorlar.Farklılıklarımız bir erkek olarak HB (cinsel,karakter,maskulen ve sosyal değer hepsi beraber)değerimizi etkiliyor mu?

  Hatta abi senin bir yazında asyada bir dönem bulunduğunu ve senin için daha başarılı geçtiğini söylemiştin,aynısını bende düşünüyorum ve Filipinlerde bir süre bulunmayı dahi düşünüyorum diyebilirim 😀

  1. Hocam gelişmekte olan ülke Asyalı kızların gözünde statün yüksek. Özellikle tipin Avrupalı ise. Avrupalılara göre o statün yok. Kore gibi ülkelerde de işin daha zordur.

   Asyalı kızlar o feminenlik karşılığında maskülenite bekler. Bizim kızlara göre farkları erkekte bu maskülenliği teşvik etmeleri. Yani o eteği giymeyeceksin dediğinde tamam aşkım derler, bana karışamazsın demezler. Ben çok beta gördüm azıcık eski usül kazaklıkla Asyada destan yazan ama yine çok soya oğlan gördüm tek skoru paralı asker olan.

   Filipinlerde bir süre yaşamak adamın iliğini kurutur. Özellikle de Manila merkezde stüdyo da olsa kondo kiralayabilirsen. Jakarta ve Bangkok da iyi.

   Imkanın varsa durma. Orda biraz kalırsan Türkiyede / Orta Doğuda yoyulan gençliğine lanet edeceksin.

   PS : işe bak bu hafta Maniladayım 😃

 7. Merhaba Mahmut abi.
  2 ay önce bir hatunla tanıştım ve ondan hoşlanıyorum.Makalelerinden anladığım kadarıyla sevdiğimiz hatuna açılmak yok ama ben bir an önce niyetimi belli etmek istiyorum.Arkadaşı oynamıyorum onunla.Eğlenen ustalık oynuyorum ve o da bundan çok keyif alıyor.Ne zaman çevresinde bulunsam şarkı söylüyor,yüzü gülüyor.Onunla fazla konuşamıyorum sebebi aynı iş yerinde çalışmamız.Telefon numarasını aldım.Ona niyetimi nasıl belli etmeliyim?

  1. Aynı iş yerinden kızla çıkılmaz. Gereksiz risk. Bu arada makalelerde hemen yürünmesini söylüyoruz sen yanlış anlamışsın.

   1. Peki kıza karşı nasıl yürümeliyiz,friend zone’a girmeden niyetimi nasıl belli etmeliyim?ayrıca bu kızı nextleyeceğim öyle görünüyor

    1. Bu dediğim başka kız için abi,doğru söylüyorsun aynı iş yerindeki kızla çıkılmaz eğer reddedilirsem baya sıkıntı olur.

 8. 3. Maddenin 2. Paragrafı
  “..And so the trap of arguing with a woman is always there, should a man express himself without filtering himself. Often a man knows not how such benign comments result in such grave offence. But such unsophisticated sensitivity is intrinsic to femininity.”
  bu kısmın çevirisi;
  ” ve böylece bir kadınla tartışmanın tuzağı her zaman oradadır ve bir adam, kendini filtrelemeden kendini ifade etmelidir. Çoğu zaman bir adam, böyle iyi yorumların böyle ciddi bir dargınlıkla sonuçlanmayacağını bilir.”
  değil de,
  “Ve bir kadınla tartışmanın tuzağı çok açıktır: Kadınlarla kendimizi filtrelemeden öylece konuşmalı mıyız? Ki çoğu erkek bilir filtresiz yapılmış sert yorumlar çoğu zaman pek bi dargınlığa yol açmaz. Ama sorun şu ki bu kadar filtresizlik yani duygusallık, feminenliğe has bir özelliktir.”
  olsa daha doğru olmaz mı?
  Tabii ben yanlış çevirmiş de olabilirim

 9. Bakın buradan benim anlayabildiğimin özeti, kısaca şu,

  Bizim yeni geçilen başkanlık sistemini hatırlarsınız. Çok tartışılmıştı, hala tartışılıyor. İlk öneri geldiğinde sosyal medyada biri çok anlaşılır bir örnek vermişti.

  Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, aynı zamanda federasyon başkanı olsa neler olurdu, onunla ilgili bir örnekti.

  Aziz Yıldırım, merkez hakem kurulu’yla istediği gibi oynayabilecek, kulüpler birliği’nden son kararları verecek, isterse ligi tamamen iptal edebilme yetkisine sahip olabilecek. Böyle bişeydi, yalan olmasın.

  Şimdi burada anlatıldığına göre, (ki bazı çok ufak istisnalar haricinde hepsi doğru) kadınların hepsi birer devlet başkanı-aziz yıldırım oluyorlar. Oyunun kurallarını koyan onlar, sınırlar ve çizgileri belirleyen onlar ve işler istedikleri gibi gitmediğinde oyunu tamamen fesih edebilenler onlar. E o zaman hiçbir koşulda kazanamayacağımız bi oyunu oynamanın mantığı ne?

  İşte bu yüzden MGTOW. Saçmalık veya ağlaklık falan demeyin çünkü tam olarak bu yüzden MGTOW.

  1. Kırmızı hapa göre değil. Çünkü kadının çekiciliği fiziksel özelliklerinden geldiğinden(yani bir erkek kadının bedenini arzular) erkeğin çekiciliğinde fizikselliğin payı düşük. O fotoğraftaki HB3 ler 4ler de çok rahat kız kaldırabilir. Muhtemelen bunu yapan da kadınlar için olan HB skalasını görüp “alın o zaman amk!” diyen bir kadın.

 10. AÇık konuşayım, kadınlarla olan ilişkilerinizde öyle siyaset falan sökmez, net olmak, sınırları çizmek iyidir, yoksa çiçek çocuk moduna bağlarsın eninde sonunda.

  Hatta, politik doğrulara bir beden bol gelecek söyledğim fakat, biraz çekinmesi iyidir, şiddetten bahsetmiyorum, ama her ne kadar burada da bazen aksi yazılar görsem de, erkeğin bir nebbze de olsa sert mizacının avantaj olduğunu düşünüyorum, bilmem diğer arkadaşlar ne der bu duruma.

  1. Net olmak gerek ama bunu sözlü olarak değil tavırlarla anlatmalı. Siyaset derken kast ettiğim şey buydu yani bir siyasetçi her bildiğini her doğruyu söylemez. Erkekte oyununu söze dökmemeli. Bir kadına sözlü olarak kural koyarsan seni özgüvensiz sanar ama istemediğin bir şeyi yapınca tavırlarınla belli edersen mesajını alır kedi gibi olur.

 11. Konuyla alakasız bir sorum olacak
  17 yaşındayım,üniversite sınavını atlattım,bundan sonra ne yapmamı önerirsiniz

  1. Ingilizce öğrenmeye başla.

   Bu arada şu kadarcık bilgiden birinin sana pratik tavsiye verebileceğine gerçekten inanıyor musun?

 12. konu güzel ve oldukça yararlı.
  ama yazıda çok fazla anlatım bozukluğu var gibi geldi. o yüzden bazı kısımları anlamakta zorlandım.
  bu tarz konuların devamı iyi olabilir.

  1. Yalnız bu arkadaşlar çevirileri yazıyı tamamen okuyup anlayıp sindirmeden yapıyorlar sanırım; ingilizce metinine baktım yazının ve resmen cümle cümle çevirmiş, hatta bazı yerleri kelime kelime, o yüzden önceki cümlenin anlamı hanyada sonraki konya’da bazı yerlerde.

   1. çeviri çok kötü. bu dilleri ağır diyerek geçiştirilebilecek bir şey değil Mahmut abi seninkilerden biliyoruz 🙂

 13. Merhaba bir kızla instagramdan 1 ay kadar önce tanışıp 2_3 sonra buluştup ve seviştiğim fakat 2 buluşmamız 1 aya kadar sürdü o köye gitti bu sırada seni seviyorumlar seni özledimler neler neler arada bende diyordum fakat geldimten sonra 3 gün sonra tekrar tatile gidicekti son güne buluşma ayarladık buluşma günüde ailesi ile kavga ettiğini gelmeyeceğini söyledi sonra 3 saat sonra avm ye gidip tatil için iki üç şey alacağını söyledi gelebilir misin dedi bende yakındım gittim buluştuk gittik fakat ilk buluşmaya nazaran hiç sıcak davranmıyor göz temasından kaçınıyor ve sürekli mağazalara girip çıkıyordu ilk buluşmadaki ilgiyi ve enerjiyi almadım uzun süre böyle devam etti arada kahve felan içtik en sonunda dedim ben gidiyorum sıradayken bıraktı sırasını geldi yanıma ama ben soğumuştum ve ilk geldiğimdeki neşeli ilgili halimi kaybetmiştim oda bunu anladı ama hiç lafını yapmadım sonunda 2 3 dolaştıktan sonra sarıldık ayrıldık neydi bu şimdi nasıl davranılabilinirdi yanlışım neler

  1. Sen önceliği değilsin. Eğer sen onu öncelik yaparsan yanlış yaparsın. Yapmazsan yanlışın yok (hareketlerinle betalık yaptın mı bilemem). Bu kızı geri plana at başka hatunlara yaz.

  1. Ne olarak çalışacaksın ve ilerde ne olacaksın yazmadan bu soruya alacağın cevap işine yarar mı sence?

   1. Abi sınav sonuçlarım iyi gelir diye bekliyorum. Aradaki süreçte bir aylığına para için vasıfsız olarak gireceğim. Ancak biraz çekingelerim var.

    1. İlerde beyaz yaka olacak her erkeğe bir süre fabrika işçisi ya da oto sanayiide işçi olarak çalışmalarını tavsiye ederim. Kendi akvaryumunuzdan çıkıp hala az çok kazak erkeklerle dolu bir ortamda kalmanız içinizdeki yumuşaklığı alır. Git çalış. Durma.

     1. evet fırın da aynı. öyle bir yerde çalışırsanız ekşi ve onedio erkeklerinden olmazsınız.

     2. Biraz eziyorlar ancak yinede idare edilir. Ne olsa Storm gel, Storm git muhabbeti dönüyor. Bi günde adım çıktı fabrikada.

 14. Mahmut abi bir çok Trp yazarın bu konuda görüşü var seninkini merak ediyorum; sence eş cinsellik doğuştan mıdır yoksa tercih mıdır ve bunu normal olarak görüyor musun ? Devlet buna sınır koymamalı mı?

  1. Doğuştan ya da değil, o bilimin işi. önemli olan insan gibi durmaları. yoksa devlete ne. ama pride walkinglerde çıplak gezene gün yüzü göstermeyecen.

  2. Eşcinselliğin doğuştan mı yoksa sonradan mı edinildiğini bilmiyorum. Muhtemelen ikisi de etkili. Normal mi? Norm bence heteroseksüel ilişki ve eşcinsel ilişki norm değil. Ama doğal mı dersen bence muhtemelen doğal. Doğada hayvanlar dünyasında da örnekleri var.

   Ben devletin böyle şeylere karışmaması taraftarıyım. Ama klasik pronatal bir devlet, çocuklar için kadın ve erkeklerin cinsel stratejilerinden fedakarlık bekler ve bunu yapmayanı şiddetle cezalandırır (kadın hipergamisini cezalandırması örneğin). Pronatal devlet aynı zamanda çocuk merkezli aile ile erkek yığınına ihtiyacı olandan fazla iş yaptıran ve gerektiğinde o erkek yığınını ölüme gönderen bir yapı. Homoseksüel erkek tarihi olarak aile ile sistemde tutulması zor olduğundan cinsel stratejisini takip eden kadınlar ve erkekler gibi hatta onlardan daha şiddetli cezalandırılmış.

   Ben şahsen Sonsuzluk gibi homoseksüellere karşı değilim. Örneğin homoseksüel erkek maskülen olabilir mi dersen olabilir derim. Bunun bir sürü örneği var.

  3. Eşcinsellik bazen doğuştan gelir bazen de sonradan.
   Sonradan olana örnek için üzerine birçok makale yazılan 40 yaşından sonra eşcinsel olan Shreber vakasına bakabilirsiniz.
   Esasında her erkekte az da olsa eşcinsellik vardır. Bilinç düzeyinin çok düşük olduğu zamanlarda az da olsa kendini gösterir. Örneğin küçük erkek çocukları birbiriyle cinsel anlamda çok yakınlaşırlar.
   Büyüklerde ise gece tuvalete kalkıldığı zaman bilinç düzeyi düşük olduğu için böyle arzular uyanabilir.
   Bu, eşcinsellerin bilinç düzeyi düşük anlamına gelmez. Sadece bilinç üstünün rol dağılımındaki yerinden kaynaklanmaktadır.

 15. “Erkek ne kadını sakinleştirmeli ne de sıkıntı yaşayan kadınları ikna etmeye çalışmalıdır. Bunlardan ziyade, kadını etkileyerek çatışmayı yüzeysel tutmalıdır. Tartışma kaçınılmaz olduğunda erkek, kadını küçümsemek için yeterince makyavelist olmalıdır. Hiçbir durumda kadını ciddiye alıp buna göre geri dönüş yapmamalıdır.”

  Peki ortada kadının gerçekten çözülmesini istediği bir sorun ya da mantıklı olarak tartışmak istediği bir konu varsa? Bunun ayrımını nasıl yapacağız?

    1. Hocam yazmaya gerek var mi? Hatunun derdine “derdini sikeyim” diyebiliyorsan topuklayacaksın. Emin ol gerçek dertlere böyle diyemezsin. Yani “işten atıldım Hilmi” ya da “dedem öldü Hilmi” gibi dertlere derdini sikeyim diyebiliyorsan o ayrı. Böyle ayrımları en azılı beta bile yapar. Açlık ya da kaybetme korkusu ile katlansa da içinden bir ses “bu ne amk” der.

     1. Anası da ölse bence mantıklı konuşmayın. Kadınla mantıklı konuşulmas, kuralı çağlar üstü evrensel bir kural.
      Evde bir şey yok mu dedi. Gidin bakın bütçeniz göre alın. Paranız yoksa bugün yarın alırım deyip sallayın. Açıklama yok.
      Ebesi mi ölmüş. Ölmüşse ölmüş, gün ağlar geçer. Teselli ederseniz sizi anlamamakla suçlayabilir. Sizin bu acıyı yaşamamakla suçlar. Üzülmeyin demiyorum ama bunu bile belli etmeyin. Üzülmdün mü ve üzülmedin mi gibi sorulara bile duygu ifade edici cevaplar verilmemeli. Kötü oldu. Böyle olmasa iyiydi gibi cevaplar vermek BENCE iyidir.
      Çünkü erkek süpermendir. Üzüldüğünü belli etmez. Kadın, sizin ne kadar üzüldüğünüzü (sizin ona değil) onun sizin ona ne kadar değer verdiğinizi düşündüğü kadar üzüntünüzün şiddetine inanır.
      Sonuç next, evli falansanız bie ömür sürecek soft next. Yoksa baba orada.

     2. Hocam kadının gerçek derdi dertlerinin yüzde biridir. yüzde 1 insanlıktan kimseye zarar gelmez. çoğu mavi haplı çok iyi biliyor ki otu boku dinleyip teselli etmekten başları belaya giriyor.

      bir de birader senin hatun hasta ruhlu bir hstunmuş. üstüne betalıkla sen azdırmışsın. ne onu ne de evliliğini baz alma. 99% alfa olsunlar da önce 1% de koruyucu.ve.teselli.edici olsunlar.

      Ben.daha.hep alfaydim ama ebesi ölünce beta gibi dert dinledim pişman oldum diyen duymadım.

 16. Hocam müthiş bir yazı, bu yazı KIRMIZI HAPIN MANTIKLI AÇIKLAMASI dır. Okuyun içselleştirin, bir kadınla konuşurken ilimden bilimden değil gündemden havadan sudan esprili şekilde konuşun, tartışmaya asla girmeyin, girsenizde yavşağın önde gideni GİBİ davranın, çabuk sıyrılmaya bakın.

  1. Yazıda özellikle son paragraf çok ilgimi çekti. Paragraf okumayanlar için şu:
   ”Bazı kadınların hobisi haline gelmiş “erkekleri eğitme fantezisi”, olgun kadınlarda daha da yaygın.
   Kendinden yaşça oldukça genç bir erkeği isteğine göre şekillendirmek, ona gönlünce form vermek, bir kalıba sokmak (giyim kuşam, hal ve tavır, her neyse) onları sanıldığından da fazla mutlu etmekte. Çünkü böylelikle güç oyununun rakipsiz galibi kendileri oluyorlar. Özellikle geçmişinde baskın taraf olmayı başaramamış ya da en azından bir denge sağlayamamış kadınlar, bu durumdan büyük haz almaktalar.”
   Senin yorumunu da merak ettim abi.

   1. Üniversitede böyledir. Sen o yaşça küçük erkeği sil yerine kadınlarla tecrübesi sıfır erkeği koy yerine.
    Tecrübeli kız, bu oturup kalkmasını bilmeyen, giyim kuşamdan habersiz, nerde ne konuşacağını bilmeyen hanzoyu 1 yılda falan adam eder. Çocuk öpüşmeyi bile öğrenir. Şimdi böyle avrat görmemiş yaşıt erkek pek kalmadığı için (adam etmek için) yaşı küçüğü ele alıp hamur gibi yoğurmak peşindeler. (Gerçi bu tip erkek terbiyecisi Hürmüzler, bu tip eğitilmiş erkekleri ellerinde tutamazlar. Ben adam ettim, başkası kaptı, derler.)
    Yoksa Caugar avcısı 45 sonrası kadınlar hariç kız milleti hep üste bakar.

 17. Hocam yazları ailemin yanına köye geliyorum burada açılış yapabileceğim kimse yok ingilizce kursuna yazılıp şehire gitmeyi düşünüyordum seviye olarak sınavda 1. Kur çıktım ve kursta şuanlık yer yokmuş kayıtlarda beni yedeğe attılar yine köyde kaldım lise 3 e geçtim bu sene açılış yapmakta konuşmakta falan sıkıntım yok ama dediğim gibi köydeyim yapabileceğim tek şey kendimi rahio moduna almam evde ingilizce ve diğer derslerimi geliştirmek ve bass gitar çalıyorum bunları geliştirmek olucak gibi sizin öneriniz nedir sizce ne yapmalıyım evde sporumu yapıyorum elimden geldiğince ağırlık kaldırıyorum yalnız şehirde ki arkadaşlarımı kıskanıyorum çoğundan daha iyi olmama rağmen elimden bir şey gelmiyor

  1. Köyde kalırsam deli gibi çalışıyorum markedimiz var orada tarlada falan boş zamanım markette oluyor orada kitap okur dizi izlerdim hepsini bitirip ders çalışacağım sadece yani köyde kalırsam telefonu falan bırakıp bütün dünya zevklerinden arınacağım galiba ya da ingilizce kursunu zorlayıp şehire mi gitmem lazım yaz bitince ailemin yanından ayrılıp ankaraya gidiyorum

 18. Tiberium’un paylaştığı yazıdaki şu kısım bana, bunu yazan kadının hangi gezegende yaşadığını merak ettirdi ve bunu 50-60’lı yaşlardaki babana sorsana delikanlı diyesim geldi: “Erkekler 20’li ve 30’lu yaşlar arasında ne kadar aktiflerse, kadınlar da 30’lu ve 40’lı yıllarında o kadar aktifler. Dolayısıyla yaşıtlarından göremeyecekleri cinsel performansı (algıları bu) gençlerden göreceklerine inanıyorlar.”

  Cehalet cidden böyle bişey.

  1. Burdaki aktiflikten kasıt sanırım partner bulabilme sayısı değil, kaldı ki zaten erkeğin de en fazla partner bulabildiği 20-30 arası değil 30 dan sonrası. Burada cinsel istekten bahsediyor aktiflik diyerek.

 19. Tabii bu arada üstteki yazdığım, bunu söyleyen kadının daha sonrasında erkeğin bir aktivite düşüşü yaşadığı zannı içerisindeyse geçerli.

   1. 40a kadar testosteron aynı ve ondan sonra senede 1 düşüyor. 60inda sadece 20% testoateron kaybın var. Aktivite kaybı sigara, alkol ve sağlıksız beslenmeden. Türkiyede özellikle sigara çok yaygın. 40ına kalmadan aleti emekli olanlar var.

    1. Şeker biriyor hocam. Direk sıfırı testisi aldırmak bile göstermiyor. İğneyle bile 1 ay gidiyor. Beynin altında burnun üstünde bir hormon salgılayan organ var. Asıl oradan geliyor testesteron hormonu.
     Sigara eğer şekere sebep olmuşsa geçmiş olsun. Damar daralması falan yapmışsa ameliyat kurtarıyor.

 20. Çeviri kötüydü diyen arkadaşım daha iyisini yapabiliyorsan, değerli vaktini ayırır ve çevirirsin bizde okuruz.

  Sonsuzluk vaktini ayırmış ve çevirmiş teşekkürler dostum.

  1. Hocam bu çok kötü bi düşünce yapısı. Bizler okuyucuyuz onlar da yazar. Ben beğenmediğimi söyleyeceğim o da düzeltirse düzeltecek ileride. Şimdi Mahmut moderatör olarak sıçıp batırsa artık “mahmut bu ne amk iyice boka sardırdın blogu!” diyebilmek için yeni moderatörlüğe talip mi olmak gerekecek illa? Vedat milor aşçı değil beğenmeyince kimse “sen ne anlarsın lan beğenmiyosan git de kendin yap!” diyor mu?

   1. O senin düşünce yapın.
    Benim düşünce yapıma göre de bir şeyi daha iyi yapabileceksem, öyle bir yeteneğim varsa yapıcı eleştiririm.
    Aha bak burda sıçmışsın şöyle olsaydı daha iyi olabilirdi vs.

    Laf söylemek için söylemem.

    Varsa öyle bir yeteneğin eyvallah..

 21. Çeviri için teşekkürler ama hala tam olarak kafamda oturtmuş değilim. Bu konuyu, konuşma örnekleriyle açıklayabilir misiniz?

 22. Yazı çok güzel, çevirmenin de emeğine sağlık. Ama gerçekten anlaşılması çok zor bir çeviri olmuş. Çeviren kendi motamot çevirmeye çalışmadan, anladığı şekilde yazarsa daha anlaşılır olacaktır.

 23. Bence çeviri iyi. Herkes kendi seviyesine göre bir şey anlar.
  Çevirmen anladığını yazarsa bazı şeylerin üstü kapanır.

 24. Mahmut Abi 15-18 yaş arası erkek(çocuk)lerin kadınlarla şansı var mıdır lise dönemlerinde.

  Yoksa boş iş midir ?

 25. Mahmut bey’e ben de katılıyorum, aktivite ddüşüşü diye birşey aslında toplum baskısı, kötü yaşam kalitesi vs olmasa teknik olarak yok, olsa da takviye edebiliyorrsun, yoksa 50-60 yaşında sığdıracak deliş arayan admları neyle açıklayacağız?

  Tabii artık iyiden iyiyiye 40-50’lerin yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte orta yaş sayıldığı bir döneme girdik, bunları da hesaba katmak lazım, dolayısıyla; halâ yazıyı yazan kadının bakış açısının güncel olmadığını söylüyorum.

  Eskiden 40 yaşlanmaya başlamak demekti bizim küçüklüğümüzde falan, ama şimddi öyle değil.

 26. Connectec me konuşması
  K selam

  B merhaba

  K x şehrinden mi?

  B evet

  K yaş kaç

  B sen tahmin et kaç gösteriyorum

  K 25

  B Ooo ne yaptın tamam orda saç sakal salmıştim ama o kadar yokum biraz düş

  K 19

  B hadi soylim 21

  K hmmm x şehrinin neresindensin?

  B forum u biliyor musun ( ben forumun yakınlarında oturuyorum)

  K Şu an ordayım desem 🙂

  B Sahi mi

  K kahve dunyasindayim suan yakin misin buraya

  B yakınlarda oturuyorum

  K Gelmek ister misin

  B Biraz hızlı gitmiyor muyuz

  K onu benum demem lazimdi normalde 😀

  B Link atsan da seni görsem önce bir
  😆 Merak ettim

  kız linkini attı hb7-8 bir kız

  B buluşuruz merak etme Sahile gidelim mi

  K çok sicak buralar gel kahve iceriz sonra yapariz biseyler 🙂

  B Yalnız seni biraz bekletecem zamanın var mı

  K ne kadar

  B 30-40 dakika

  K cok fazla, 15 dk icinde gelirsen beklerim, 20 geceye kadar burdayim

  B Ama emri baki yapıyorsun yeni yazistogin birine 15 dakkaya randevu veriyorsun ayrıca hani sonrasinda birşeyler yapacaktık

  K bunaldim burda yalnız oldugum icin seni cagiriyorum ve sen gec gelecem diyorsun ne anlami var i zaman gelmenin zaten yalnizim

  B Sen hesabı ödetecek birini mi arıyorsun yoksa. Yaş kaç?

  K terbiyesiz
  gelme. sakin fakir miyim ben

  B Yani sen hiç tanımadığın bir insana 15 dakikaya gel yoksa hiç gelme diyorsun bunun adı saygısızlıktır ben şu an evdeyim ve 7 gibi de dükkana geçecem biri yazsın da hemen evden çıkıp bulusim diye beklemiyorum. 15 dakkaymis!

  K sagol canim benim o sert erkekligi goremedim sende sen bana gore degilsin

  B Ahahah senin esirin olmaktansa yumuşak olmayı tercih ederim

  K yolun acik olsun

  B Senin de

  Kız 4 dakika sonra tekrar mesaj attı
  Off şeytan tüyü var sende hadi gel bekliyorum gecikme dedi. Bir 2 mesaj sonra ikna oldum ve gittim ama buluşma yerine gittiğimde kızı bulamadım bir de ordayım diyor ben de hani yoksun dedim benimle dalga mı geçiyorsun diyor or*spu dedim o da küfür etti ama baya konuştuk hala da mesaj atıyor yani trollenddim ama kız trolledigini kabul etmiyor bana orospu demiyecektin diyor neyse ki eve 10dakika uzaklıktaydi gittiğim yer.
  En başından mı trollendim yoksa 15 dakikaya gelemem dediğim için benden intikam mı almak istedi?

  1. “Ama emri baki yapıyorsun yeni yazistogin birine 15 dakkaya randevu veriyorsun ayrıca hani sonrasinda birşeyler yapacaktık …” diye bebek gibi zirlayip / kadin gibi trip atip “Sen hesabı ödetecek birini mi arıyorsun yoksa. Yaş kaç?” diye ezik ezik konustugun icin.

   Oha bu ne kasintidir, okurken ben utandim sen nasil yazarken utanmadin baska konu da hala nasil sictigini anlamayip trollendim mi yoksa 15 dakikaya gelemem dedigimden intikam mi aldi diye cidden soruyor musun bizle tasak mi geciyorsun?

   Ahahah senin esirin olmaktansa yumuşak olmayı tercih ederim. Valla o da bir cozum zira bu kafayla senin isin zor.

   Yeni nesle hic ucundan da olsa erkek gibi davranmayi ogretmiyorlar? 🙁 Simdiye kadar okudugum acik ara en kotu rapor. Burda yazanlardan bunu anliyorsan sana tavsiyem burayi okumayi birakman.

   Burda kizin tek bir falsosu bile yok. Sen ise korkunc davranmissin. Kiz sonunda sana hakettigini yapmis. Akilli kiz. Hem de guzelmis. Tebrik ederim yas 21 iken 11 gibi davranarak sicmissin.

   1. 15 dakikaya gitmek zorunda mıyım? 30 dakika bekleyemez mi?

    Ahahah senin esirin olmaktansa yumuşak olmayı tercih ederim dememin sebebi shit test olarak algılamamdı. Shit teste abartarak karşılık vermeye çalıştım.

    1. Adam gibi “30 dakika surer orda olmazsan bir kahve icerim yanliz basina artik ne yapariz” diyemiyorsun degil mi? Daha 2 mesajlastigin kiza trip atiyorsun, sitem ediyorsun. Bunun savunulacak yani yok. Sen boyle 1000 kiza yuru 1000 kez sifir cekersin. Benden uyarmasi. Dinleyip dinlememek sana kalmis.

     Ahahah senin esirin olmaktansa yumuşak olmayı tercih ederim Shit teste arabesk turku sozleri ile cevap vermek gibi bir yontem yok.

   2. hocam, direkt kızların yazdığı ve aceleyle görüşmeye çağırdığı durumlar trollük işi değil mi? Ya da dolandırıcılık avı da çıkabiliyor. Bir ara hiç olmadığı kadar hızlı gelişen bir buluşma ayarladım sosyal medyadan. Benden 8 yaş küçüktü. Lakin buluşmada, benden bir şeyler koparmaya çalıştığını farkettim, sinsice, telefon veya uçak bileti aldırmayı amaçlıyordu. Hiç birini koparmadıysa da en azından bedavaya yemek yiyip gitti, bir daha gelmedi.

    1. Belki oyle belki degil? Nereden bileceksin? Hem diyelim ki oyle oldugunu dusundun, daha iki dakikadir tanidigin kiza sitem etmenin, trip atmanin mantigi ne? “Bu sefer olmadi baska sefere gorusuruz” der gecersin en fazla. Ya da shit test sayiyorsan “15 dakikaya oraya anca ironman elbisemle gelebilirim” der karsilik verirsin (ve kendini kizin kafasinda ironman ile ozdeslestirirsin).

 27. Anladım şu an kendimi mal ve kaba biri gibi hissediyorum teşekkürler Mahmut abi ozgivenim yeniden yerlere çakıldı.
  😀

  1. Mahmut abi adama çok yüklenmişsin; adam mal, kaba ya da feminen değil zeka eksikliği var. bu ne mk dskkkdk

   1. Zekâ eksikliği sende var kardesim. Öğrenmek için yazıyoruz. Tanimadigin konuşmadığın Biri sana mesaj atsa 15 dakkaya gel dese tamam hemen geliyorum mu diyeceksin?

 28. 5 dk mesajlastigim biriyle 15 dakika içinde bulusmayi çok hızlı buldum. Ayrıca yarım saat diyerek kızın çerçevesine girmemeye de çalıştım. Ama kiz hemen gel deyince israr edince trollden suphelendim ve kaba bir dil kullandım. Neden? Çünkü flört etmek isteyen kız bu kadar aceleci olur mu? Gerçekten flört etmek mi yoksa hesabı mı odeyemiyor şu anda cüzdanını evde mi unuttu? Flört edecek kız yarım saat bekleyemez mi? Kız oturduğu yerden connectedme hesabı açıp masasina anında erkek çağırabilir mi?(hesabı bugün açmış) Bunu etik bulmadım, en azından biraz ağırlık koymak istedim troll değilse bile. Ama kullandığım kelime ağır oldu☹️ya troll degildiyse

  1. Hocam connected gibi hesapları çok kolay açıp eğleniyor mallar. Birilerini çağırıyolar sonra uzaktan izleyip video falan çekiyolar. Buna tanık oldum. Böyle çok boş beleş insan var ortalıkta. Bir yandan seni kandırmak, diğer yandan gerçek olduğuna inanman için Hb7-8 profili ideal düşünmüşler. Sosyal platformlardan da bu hatunlara yürüyenler olduğunu düşünürsek aniden connected’den tanımadığı birini merhaba yazıp tak diye çağırması absürt ve fake gibi. Onun haricinde konuşman gerçekten kötü. “Esiri olmak” vs. gerçekten saçmalamışsın. Böyle bir durumda normal bir hatun siktir çeker ya yazmaz. Bunun erkeklikle bir alakası olmadığını da düşünür. Bunlara rağmen seni hala çağıran kişi bence muhtemelen hatun falan değil iki üç eğlence arayan maldı. İntikam almak isteyen bi hatun olma ihtimali de yok değil ama az. Böyle platformlarda birini bulacaksan bence fotoğraf iste. Ama bunun yerine konuşma pratikleri yap ve düzeltmeye çalış.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *