Dark Triad’ı Anlamak- Genel Bir Bakış Bölüm 2- Makyavelizmi Anlamak

Makyavelizm, tüm sosyal senaryoları ve paradigmaları titizlikle manevra yapma gerekliliği olarak görme oyunudur. Makyavelistler duygusal ve sosyal olarak manipülatiftir. İnsanları kendi kabiliyetlerine göre insanlıktan çıkarma ve nesnelleştirme eğilimleri vardır ve faydacılığı, kişilikleri ile hayranlık uyandırmaktan çok varlık olarak ele alırlar. Kısacası makyavelistler, bir şeyleri sadece sağladıkları yarar açısından değerlendirirler ve eğer bir yararları yoksa bu şeyleri fazla önemsemezler.

Yüksek yetenekte makyavelistler, sonuç elde etmek için kendilerini stoacılık ile manipüle ederler. ( gecikmiş hoşnutsuzluğun sapkın bir şeklidir. ) Ancak Dark Triad bireyler, stoizme ihtiyaç duymazlar çünkü bunun altında yatan psikopatik elemente sahiptirler. Makyavelistler, oldukça basit bir şekilde sosyal etkileşimlerinin çoğunu satranç ve poker gibi oyunlardaki gibi yürütürler.

Narsizm, onların tüm manipülasyonları için poker yüzleri ve fiziki temsilleridir. Makyavelizm onların çekirdeği, satranç beyinleridir. Etraftakilerden 10 adım ilerde olduklarını düşünürler. Duman ve aynaları kullanırlar ( yanlış yönlendirmeler) . Sizin için yem bırakırlar ve sonucu ( saptırılmış nüansla) beklenen sonuçla değiştirirler. Meşgulmüş gibi yaptıklarında sahte bir görüntü/ önem hissi taşımamaları gerekir. Aslında hedeflerini değersiz hissettirmek için onlara değer verirler. Sonuca ulaşmak için açıkça yalan söylerler. Kasıtlı şekilde birini kıskandırmak için hassas noktalarını seçerler ve o kişiyi diğerine överek anksiyete rekabeti yaratırlar. Sizi görmezden gelirler çünkü sizi etkilemek isteler. Bu bir korku oyunudur. Dark Triad’a değer veren birini yumuşatmak ve zayıf hale getirmek için onunla ilişkisinde şüpheye düşürürler. Dark Triad birey, bu kıtlık zihtiyetini, rekabet kaygısını romantik çabarlarla sınırlandırmaz. Bu manevra listesi uzar gider. Makyavelizm, Dark Triad’ın temel entelektüel bileşenini oluşturan ikilik sanatıdır.

Eğer doğuştan manipülatif bir hayvan düşünmeniz gerekseydi bu kedi olurdu. Birçok kadın, kedileri sever bu yüzden onları çözmeye çalışır. Kadınlar, doğaları gereği makyavelizme erkeklerden daha eğilimlidir. Red Pill felsefesinin başlıca teorisi, erkeğin doğuştan onu daha sert ve baskın yapan fiziksel üstünlükle doğduğu, kadınınsa yumuşak, kassız ve kısa olduğudur. Bunun yerine kadınların, adapte olmaları için erkeklere karşı psikolojik manipülasyon yeteneklerini kullandıkları ve onların kafalarını karıştırarak onlarla bu şekilde rekabet ettikleri düşünülmektedir.

Güzel bir Makyavelist ise güzelliğini, bir erkeği esir almak ve arzularını kontrol ederek onu, arzularını ve aygıtlarını daha da kolaylaştırarak sömürmek için kullanabilir. Adamı bal seven bir ayı olarak düşünün. Kraliçe arı, adamı görünüşte boş bir kovana götürür. Ayı, pençelerini kovana sokar ve birden bire arı ordusu ayıyı sokar. Artık kraliçe arı, ayısına yapmasını istediği şeyleri dikte edebilir çünkü ayı, balın tadını almıştır ve eğer ayı, arının dediğini yapmazsa kraliçe arının ayıyı sokacak bir ordusu vardır. Kadınlar kontrol ederler. Her zaman ilişkileri kontrol etmek için savaş verirler fakat bunu başardıklarında rahatsız olurlar ve başka bir adama geçerler. Bu, eğer ilişkide olduğunuz kadınla devam etmek istiyorsanız başarısız olmamanız gereken, hiç bitmeyecek bir testtir.

Gold Diggerlar, bir klişe olarak erkeğin kaynak sağlayan kullanışlı aptaldan biraz daha azı olduğunu ifade eden eğilimin toplumsal kabulüdür. God Diggerlar, aslında insanlara kişilik özelliklerine göre kim olduklarından ziyade sahip olduğu şeylere göre insanlara yaklaşan tiplerdir. Briffault’un steroidler yasası der ki: Onlar, kişilerin kendileri için neler yapabileceklerini göz önüne alarak duygusal bağlar kurarlar. Bir kişiyi olduğu gibi tanımlamazlar. Söz konusu kişiyi manipülasyon için yaptığı şeylere göre de tanımlamazlar. Aynısı makyavelistler için de geçerlidir.

Örneğin makyavelistler şöyle düşünmeyeceklerdir: ” John harika biri, ondan hoşlanıyorum çünkü düzgün bir adam ve onunla duygusal bir bağ kurayım. ” Düşündükleri şey şöyle bir şey olacaktır: ” John büyük bir arabulucu, eğer onu kazanırsam, bana herhangi bir durumda arabuluculuk yapabilir. Eğer onu kazanamazsam ona ihtiyacım olmaz ve onunla vakit kaybetmemeliyim. ” Böylece, oluşmuş görünen herhangi bir duygusal bağ çekiciliğin ürünüdür. Onu kazanmak için gösterilen yüzeysellik başka bir zamana ertelenebilir. John için herhangi bir meşru hayranlık ya da arzu oluşmaz. Bu sadece John’dan ticari anlamda yararlanmak için bir manipülasyondur.

Makyavelizm uzun bir süre tek bir kişiye doğru yoğunlaştığı zaman bir tür zihinsel istismardır. Özgürce seçim yapma organlarından birine tecavüz eder. Doğası gereği gizlice bir yaptırımda bulunabilir. İnsanın özgür olduğunu düşündüğü görünmez bir hapishane yaratabilir ama gerçekten de başkalarının arzularını yerine getirmek için farklı şekillerde köleleştirilmişlerdir. Bu, makyavelizmin en az yıkıcı, şiddet içermeyen, pasif halidir ama makyavelizmin saf bir kötülük kaynağı olarak nitelendirilmemesi önemlidir çünkü bu yanlış bir genellemedir. Örneğin makyavelizm, ebeveynler tarafından koruma, besleme, büyütme gibi yardımsever amaçlar için kullanılabilir. Ancak bu, Dark Triad’lar tarafından hedonizm ve kar gibi bencil ve yıkıcı amaçlar için kullanılabilir. Dark Triadlar’ın , en iyi günlerinde ve en kötü
günlerinde ahlaksızlık tezahür eder.

Makyavelizm her iki cinste de görülebilir fakat kadınlar, temel anlamda bundan yararlanmaya daha elverişlidirler. Erkeğin fiziksel avantajı yasal değildir. Kadının mental avantajı ise yasaldır. Bunu erkeklere çekici gelen cinsel çekicilikleriyle birleştirin. Bunun, modern Avrupa toplumu açısından kadınlar için uygun olduğu anlaşılacaktır. Bir kadının mantıksal olarak duygusal durumuna bağlı olması mantığı sadece onun makyavelizmini kolaylaştırmaya ve geliştirmeye yardımcı olur. Çünkü kadının tutarlılık eksikliği onun gerçekte olduğundan daha karmaşık görünmesini sağlar. Başına gelen saçmalıkların yarısını bile anlamaz ve kendi mantıksızlığını kavramak için ne mantıklı argümanlara ne de gözleme ihtiyaç duyar. Ne hissetmesi gerekiyorsa onu sağlayacak şeyi yapar. Eğer bu onu mutlu ediyorsa zihinsel ve fiziksel açıdan sakinleşir.

Modern toplumumuzdaki erkeklerin zayıf efemine davranış karakteristiğinin büyük bir miktarı, erkeklerin büyük çoğunluğunun makyavelist özelliklerinin ve yeteneklerinin herhangi bir yararlı self servis boyutundan yoksun olduğunun göstergesidir. Hükumetler erkeklerin kafalarının karışık olmasını ve uyanmaları yerine savaşlara ve refaha ulaşmak için fonlanan paralara, vergileriyle katkıda bulunmalarını isterler. Devletin yararına olacak şekilde onları küçük üretken, ekonomik köleler yapmak isterler. Feminist bürokratlar ve politikacılar, gayri ahlaki yasalarını bu paralarla geçirebilirler. Sonrasında bir erkek her şeyini kaybeder çünkü etrafında olup bitenleri göremeyecek kadar saftır. Bolca suçlanır ve bu saflığı için utandırılır. Dark Triad erkekler ve kadınlar uzman makyavelistlerdir. Sıradan bir insanı mental açıdan kontrol altında tutabilir, onları test edip onlara güçlerini gösterebilirler. Makyavelizm, doğal olarak aldatıcı doğa yapısına sahip narsist bireyin en mantıklı parçasıdır. Haliyle bu, sözü edilen bileşenlerin uyumsuzluğunu mümkün kılar.

Dark Triadlar, kendilerine duygusal anlamda bağımlı kadınları istismar edecek şekilde amaçlarına göre kullanırlar. Onların varlığı bile kadınlarda dopamin / serotonin / kortizol / oksitosin ataklarının yanı sıra bilmediğim diğer nöro-kimyasal rahatsızlıklara neden olur. Bu duygusal kokteyil, kadınların erkeklere bağımlı hale gelmesine sebep olur. Kadınlar drama bağımlısıdır. Bu, her modern dizi, film, romantik komedi izleyen hatunda vardır. Bu nörotransmiterleri ve hormonların sistematik salımını, bu salımlar için uyaran olarak görev yapan belirli bir erkeğin birlikteliği ile ilişkilendirerek, biyokimyasal olarak erkeğe bağımlı hale gelirler ve böylece zihinsel olarak ona bağımlı olurlar. Böylesi güçlü bir erkeğin kadının hayatından çıkması, kadının uyuşturu yoksunluğuna benzer şikayetleri olmasına sebep olabilir.

Burada Dark Triad, uyaran olduğundan uzun süreli yokluğunda kimyasal süreç durur ve kadın, herifin istismarcı bir piç olduğuna aldırış etmeden hala onun varlığına ihtiyaç duyar. Tartışmalı sonuç: Zihinsel istismar, kadınlara kimyasal olarak bağımlılık yaratabilir, çünkü onlar kadar acı verici olsa da, kadınlar drama severler. Bu dereceye kadar kadınlar mazoşist eğilimlere, özellikle de sevgi ve sekse ilişkin bir eğilim gösterirler, ancak bu başka bir makale konusudur.

Bu bölümün özeti: Dark Triad bireyler insanları narsizm ile çekerler, onları makyavelizm ile kontrol altında tutarlar ve açıkladığım duygusal kokteyil ile kendilerine bağlımlı kılarlar. Dark Triad’ın son konusu olan psikopati, makyavelizmden sonra kişilerin manipülatörlee nasıl duygusal bağ kurduklarını anlama konusunda size yardımcı olacaktır.

Makyavelizmi taklit etmek isteyenler için bu, öğrenilebilir ve akademik olarak uyumsuz olarak kabul edilen bir özelliktir. Yani temel anlamda makyavelizm öğrenilebilir bir şeydir. Politika sanatını ve ordu stratejisini öğrenerek, bunu kendi sosyal etkileşimlerinizde prensip olarak uygulayarak makyavelist olabilirsiniz.

Kaynak: https://illimitablemen.com/2013/11/17/understanding-the-dark-triad/
Çeviri: Sonsuzluk Ve Bir Gün

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Author: Sonsuzluk ve Bir Gün

Sonsuzluk ve Bir gün, Türkçe kırmızı hap camiasının en bilinen ve takip edilen yazarlarından biri. Kendisini buradan olduğu gibi twitter hesabından (@sonsuzluk_vbg) ve Ekşi Sözlükten (@sonsuzluk ve bir gun) takip edebilirsiniz.

101 thoughts on “Dark Triad’ı Anlamak- Genel Bir Bakış Bölüm 2- Makyavelizmi Anlamak”

 1. Abi nihilizm ile ilgili bir inceleme yapma fırsatın var mı? Çok memnun olurum senin görüşlerini merak ediyorum bu konuda

 2. Hocam makyavelizm falan boşver de bi kız var 5 senedir bakışıyoruz.
  İnstagramdan selam yazdım cevap vermedi bu kızı nasıl geri döndürebilirim…

  1. Ulan kıza direk ‘selam’ yazılır mı? hiç mi okumadın sitedeki yazıları? Kıza zaten günde kaç kişi Selam, Merhaba, Çok güzelsin, Tanışalım mı gibi mesaj yazıyorlar, Kız da haklı aq ben olsam bende cevap vermezdim, o kadar erkeğin arasından neden sana cevap versin ki? Bi özelliğin mi var? Bir de 5 senedir bakışıyoruz yazmışsın, bence sende miyopluk var kız sana falan bakmıyordu 😀 FAİL !

   1. Beyler siz salak mısınız amk
    Geçen kafanız kadar yorum yazdım

    Buraya gelen gençler yazıları okumayıp yorumlara
    “Abi bi kız var , bakışıyoruz napayım vs.” Yazıyor sürekli

    İroni yaptım ama anlamadınız neyse amk

    Ayrıca ilteriş ereksiyonun betalıktan yeğenim 😘

 3. Böyle adam her yüz erkekte 1 tane ya vardır ya yoktur. Fazla dikkate almamak gerektiğini düşünüyorum.

 4. Merhaba bir sorum olucak tı acaba kız arkadaşımın instagramdan erkekleri takip etmesini istemiyorum ona bunu söyledim oda yapmıcağını söyledi 3 gün önce yine dedim hala takip ediyorsun benim tanıdıklarım onlar dedi bende gittim 30 a yakın kız takip ettim sana dicek bir şeyim yok dedi engel attı bir kaç kez telefonda konuştuk 3 gündür tripli engelimi dün kaldırdı hala ve hala takip etmeye devam ediyor bu durumda nasıl yol izlemeliyim whatsappdan görüldüğü kapatmalar fotoğrafımızı kaldırmalar uyuz oluyorum olayın kendisine değilde takındığı tavra

  1. Daha önceden tanıdığı, kuzeni falan da mı atsın istiyorsun? Bence ileri gitmişsin. Kız arkadaşı tarafından engellenen duyduğum ilk adamsın.

 5. Kim bu dark triad adam. Somutlaştırılmış halini görsek de anlasak. Hayali bir karakter gibi gelmeye başladı.

 6. Kriz yönetimi ile ilgili bir post gelirse çok iyi olur. Ayrıca yazıda, “hatunların efendi adam yerine piç tercihi” nin detaylı açıklamasını okudunuz arkadaşlar. Sağda solda kafayı yemeyin.

 7. BenLark ne kadar agır bi beta oldugun bu yorumundan anlaşılıyor biraz kendini gelistirmelisin öncesinde

   1. Benlark’ın yazdığı ironiyi anlamayan burayı terketsin :)))
    Bug0n çok bunamlı ve kasvetli bir günümdeydim. Sağolsun Benlark arkadaşımız beni bayağı katıla katıla güldürdü.

 8. Hocam ben sizi uzun zamandır takip ediyorum. Size bir sorum olacak. Hocam ben dışarıdan bakıldığında ciddi ve soğuk biri olarak görünürsün. Ancak biraz kaçığımdır bazen çocuksu heyecanlarım olur, bazen arabayla gayet normal giderken hız yapasım gelir feci hız yaparım, bazen ciddi olmam gereken toplantı gibi yerlerde durmadan espri falan yaparım bazen de herkesin neşeli olduğu esprili yerlerde de soğuk hiç konuşmayan biri olurum. Bazen kızların karşısında çok kaba olurken bazen konuşmam karşısında eridiklerini hissederim. Bazen hiç olmayacağını bildiğim şeylerde bile başkalarının düşüncelerini umursamazken bazen başkalarının beni yönetmesine izin veririm. Bazen arkadaş ortamında ciddi olarak gidip yön verirken sonra sulu birisine falan dönüşürüm. Genelde hiçbir şeyi takmazken bazen olur hiç bir derdim olmasa da kederli şarkılar dinlerim. Yani aynı ruh halinde olmam diğer arkadaşlarım ciddiye hep ciddi esprili ise hep öyle davranır ama ben bazen ciddi güçlü bir erkekken birden çocuk gibi durmadan heyecan isteyen birine dönüşürüm. Zaten kendim paraşüt atlayan ve adrenaline düşkün biriyimdir. Hocam benim sorum ben bu şekilde davranarak maskülen birisi olabilir miyim? İyi günler

 9. Kişiliğimde biraz makyavelistlik var. Sosyal ortamımda benden başka manüpalitif hareketler sergileyen olunca hoşuma gitmiyor. Hatta yaptıklarını ahlaksızlık sayıyorum. Bu da makyavelist bir savunma mekanizması sanırım.
  Mesela 3 kişi düşünelim. Bir kurban(her seferinde manipüle edilmek istenen kişi demek zor) bir manipüleci bir de ben manipüle blocker. Kurbanımız tam manipüle olmak üzere ama bu benim için olumsuz bir durum olacak. (cock-block yapmayı da işin içine dahil edebilirim, açık konuşmak gerekirse ömrünün sonuna kadar sikişmesini istemediğim insanlar var çevremde hahahah) Burda block yapmak için 2 yol aklıma geliyor:
  1- kapalı bir savaş ilan edip farklı bir manipülasyonla kurbanı kendi tarafıma çekmek= bu savaş bazen kurban tarafından fark edilip kurbanın diğer safa geçip size saldırmasıyla sonuçlanabiliyor. Ve bazen sidik yarışına dönebiliyor, kurban ikinizin de manyak olduğunu düşünüp uzaklaşabiliyor. Yani riskli ve pek tecrübe yaşamadığım bir yöntem. demek istediğimi anladıysanız bu yöntemin işe yaradığı bi olayı anlatmanız güzel olur.
  2- karşımdakini manipülasyonla suçlayıp kurbanı ondan uzaklaştırmak. Örnek vermek gerekirse eve satıcılar gelmişti. Anneme bir şeyler satmaya çalışıyorlardı. 5-10 dakika konuştular, sonra anneme sanki bi ürünü almış gibi davranmaya başladılar. (Bir şey alınca yemek davetiyesi veriyorlardı, yemeğe kaç kişi geleceğimizi falan konuştular) Konuşmaya dahil olup bunun çok kullanılan bir satış yöntemi olduğunu ve o yemeğe gelmeyeceğimizi söyledim. Anam bi anda aydınlandı. Satıcılar da aşırı amatörlerdi. Hatta ben bunu söyleyince satış yapamadıkları için üzülmediler yerine sözlerim amatör satıcılık heveslerini okşadı. Neyse bu olaydan sonra pes edip gittiler.–
  Bu durumda annem yerine yeni tanıştığım biri olsa karşımdakini açıkça manipülasyonla suçlamak biraz da kurbanın benim manipülatif hareketlerime karşı da temkinli bir farkındalıkla yaklaşabileceği ihtimalini doğuruyor. Bu da ilk yöntem gibi risk içeriyor yani.
  Bunları niye yazdım? Yazdıklarım kesinlikle eksik ve tamamlanması gerek ve burada yetkin gördüğüm yazarlar bana yeni ufuklar açabilir.

  1. Olm sen yapınca hoşuna gidiyor da niye sana yapınca hoşuna gitmiyorlar bu makyavelist savunma mekanizmasından farklı bir şey bence

   Ayrıca 1. yöntem anca bu işlerden anlamayanlar da işe yarar fakat bilen birisi bunu anlayıp aylarca seni parmağında oynatır sonra tekmeyi basarsa şaşırma yani

   1. Savunma mekanizması diyerek belirttiğim şeyi şöyle açıklayayım: makyavelizmin saf halinden çok ben-merkezcilikle birleşmiş kaynaklı bir durum. Kendini ahlaktan soyutlayıp diğerlerini hala geleneksel ahlaka tabii tutmak gibi.
    Örnek verelim: Mesela iktidar partisi yolsuzluk yapıyor ama aynı zamanda diğer bir partinin belediyesinin yolsuzluğunu ayıplıyor. Gösteri amaçlı ama sonuçta tam bir makyavelist yaklaşım.
    Vee kendimi soyutladığım ahlak tabii ki bu siyasetçilerinki gibi değil. Hırsızlık, dolandırıcılık, tecavüzcülük, adam öldürme veya işkencecilikten de çok uzak.

    İkinci olarak bahsettiğim şeylere kısa süreli iletişimlerde geçen sosyal safdışı bırakmalar denilebilir. yani herhangi biriyle uzun süreli bir iletişimim olmayacak, birinin beni uzun süre kandırıp sonra siktir etmesi konumuz değil. ve 3 kişiden bahsettim, benim kurbanı manipülasyoncudan korumak için block atmamdan.

    Bunları böyle aşırıı ciddi meselelermiş gibi konuşuyoruz ama çoğu gerçek hayatta gülünüp geçilesi anlar. Olayların gidişatını etkiliyor ama kimsenin gerçek anlamda birbirinin düşmanı olduğu yok.

  2. (cock-block yapmayı da işin içine dahil edebilirim, açık konuşmak gerekirse ömrünün sonuna kadar sikişmesini istemediğim insanlar var çevremde hahahah) — bu nasıl bir ezikliktir sana çocukluğunda ne yaşattılar olm sana kötü bir bilgi vereyim genelde bunu diyenler 1-2 şeyden ötürü manipülatör, profesyonel puacı geçinip gerçekte bir halt olamayan adamlar

   1. Yoook bee, eziklikle alakası olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca kişisel nefretim var birine karşı onu düşünerek yazdım. Ondan nefret etme sebebimse hırsıyla anksiyetesini kombine edip lys döneminde sınıf arkadaşlarının bile ayağını çelmeye çalışması 🙂 ufak çaplı ve mantıksız bir rakip eleme girişimi, bana yapılınca hoşuma gitmedi tabii.

    1. Benimle bir sene tüm okul uğraştı, çaktırmadan başta çevreme sokulan kendini narsist sanan ama gerçekten ezik olan piçler olmak üzere herkesin kayıtlarını arşivledim. Tüm milleti yemledim yıl boyunca. Mesela onlar aldığım nefesi bildiklerini sanarlarken ne kız arkadaşımdan ne de gerçek dostlarımdan oraları boklamasınlar diye bahsetmedim.
     Şu anda sorsak bana kazık attılar mesela 😀 ama gerçekte kendini beğenmişliklerini manipüle ettim ve öyle düşünmelerini sağlayıp zaman kazandım. Buradan cevabını bulacağına eminim

  3. “açık konuşmak gerekirse ömrünün sonuna kadar sikişmesini istemediğim insanlar var çevremde hahahah”

   kıskançlık feci şekilde feminen bir eğilimdir…

 10. Hocam benim bir arkadaş var. Eskiden ezilen mazlum bir çocuktu. Hep böyle kızları kızdırdı kızlarda gülerdi. Daha sonra bu dışarıya ava çıkmaya başladı ve yazdığı 10 kızdan 9 u buna tel veriyor. Hatta bazı arkadaşlar sevgililerini denemek için onu çağırıyorlar ve bu herif o kızları da tavlıyor. Normalde herkese yardımcı olan birisi ama arada bir aşırı küstah birisi oluyor. Arada bir de cıvık herifin teki. Hocam sizce bu adam doğuştan mı alfa? Bir de ben kızlara böyle sataşınca geri tepiyor bu adam nasıl yapıyor anlayamıyorum.

  1. Oyunu öğrenmiş ve iyi oynuyor. Yetiştirilme tarzından dolayı yardım etmeyi sevebilir, ne kadar piçlik yapsa da arada yardım ederek ruhunu doyuruyor.
   Cıvık, gevşeklik de artık pastanın çileği. İstediği zaman sosyal imajı siktir edip aptalca eğlenebiliyor.
   Reis hayatı ciddiye almama kaynaklı bir özgüvene sahip bence. Geçmişteki depresyonu ona bunları öğretmiş olabilir.
   Helal olsun.

 11. Mahmut abi bende sosyal yönden şu var; bir olay hakkında kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyi(bazen iyi bazen kötü) yapıyorum. O an ne hissettiğimi bilmiyorum ama hiç de pişman olduğum bir şey yapmadım. Anlık içgüdülerimden yola çıkıyorum. Ama başka birisi neden yaptın diye sorarsa cevap verirken sanki onlara kendi karakterimden farklı cevap veriyormuşum gibi geliyor. O an bir şey düşünmeden yaptığım eylemin sebebini başka birine çünkü şu şu şu konuda onun desteği işime yarayabilir veya güvenini kazanıp çevresine girip her şeyini öğrenicem gibi tamamen pragmatist ve yerine göre kötü yaklaşıyorum. İçimi çok yiyen bir şey bu. Uzun olduysa kusura bakma. Kelimelere dökmek çok zor bunu. Umarım anlatabilmişimdir.

 12. Hocam kızlarla nasıl mesajlaşılır bir rehber tarzı bir şey yapsana çerçevede kalmak adına çünkü illa havadan sudan konuşuyorsun ve o sürede hiçbir cinsellik baskınlık veya çerçeve olmuyor.Bu durum normal mi?

 13. Gerçekten dark triad eğilimleri olan insanların gelip yorumlarda ben öyle narsistim, böyle pisgopatım, diye yazabileceğini düşünen insanları görünce götümle gülüyorum. Gerçekten dark triad insanlar bu yazıyı okumakla bile zaman kaybetmezler. Hadi okudular diyelim, alta ben makyavelistim diye yorum yazarak ego tatmini yapmaya çalışmazlar. Bunu yapanlar makyavelist değiller, tipik ağır eziklik geçmişi olup bir uçtan diğerine savrulan, öfke aşamsını doğru düzgün atlatamayan, kendi zayıf egosunu şişirmeye çalışarak pürüzlerini kapatmaya çalışan mastürbatörler. Svb’nin de yukarıda yazdığım özelliklere sahip olduğunu düşündüğüm için uzun zaman önce ekşiden engellemiştim bile.
  Red Pill’ci ergenlerin narsisizm hayranlığından irrite olmuyor değilim aslında, narsisizm hakkında bildikleri sadece narsisistleri medh eden birkaç rp makalesinden öteye geçmediği için böyle düşünmeleri de doğal aslında. Narsisit kişilik en ufak bir eleştiriye bile tahammül edemeyen, çok rahat zedelenen heran patlayacak izlenimi veren bir balondan ibaret. Hem de sürekli şilirilmeye muhtaç olan bir balon. Zaten narsisistlerin “narcissistic supply” bağımlılıkları da burdan kaynaklanıyor.
  Narsisizm düşündüğünüz kadar cool birşey değil, sürekli nihilizm, anhedonizm, düşük benlik değerive s. ile boğuşmak zorunda kalan hastalıklı bir kişilik yapısı. Daha öfke aşamasını doğru düzgün atlatamayıp dark triad’lığa soyunmayı çok zararlı buluyorum ve bu susuz kalan bir insana su yerine şişe şişe vodka vermeye benziyor.
  Neyse … bu ara işlerim biraz yoğun, vakit bulursam sam vaknin’den narsisizm yazıları çevirip paylaşmayı düşünüyorum ileri zamanlarda ben de..

  1. Birinin ben dark triadım demesinin onun bu konuda tam tersi özelliklere sahip olduğunu göstermesi konusunda haklısın.

  2. -tipik ağır eziklik geçmişi olup bir uçtan diğerine savrulan, öfke aşamsını doğru düzgün atlatamayan, kendi zayıf egosunu şişirmeye çalışarak pürüzlerini kapatmaya çalışan mastürbatörler-
   Hocam bu laf banaydı galiba ahshdhhsbsb.
   Kişisel olarak değil de genel bir sorum var: bu mastürbatörlükle narsisizm arasındaki fark nedir? Düşük benlik değerinden kaynaklanan bir gösteriş aşkı yok mu ikisinde de?

   Bir tane de kişisel olsun: eziklik yaşadığım bir dönem olmadı. Ama kendimi sevmediğim zamanlar ve kendi kendimi ezdiğim zamanlar oldu. Belki zihnimde oluşan etki aynıdır. Peki, benden yaşça büyük ve daha fazla okumuş bir abi olarak, iyileşmem için ne tavsiye verirsin?
   Cevap olarak uzun uzun yazmak istemezsen ingilizce kaynak da yollayabilirsin. Hem prof’a hem bölümüme alıştırma olur 🙂
   Bildiğimi sanarsam yeni şeyler öğrenemem. İyi edilmiş hakaretler de genelde çerçevemi bozar xd

   1. Yok kardeşim, öyle birilerini hedef alarak yazmadım, sadece narsisizmi iyi birşey zanneden bu kadar çok insan olduğunu görünce bir iki birşey yazayım dedim.
    Narsisizm bir kişilik örgütlenmesi, çok küçük yaşlarda çevreyle etkileşimimiz neticesinde oluşan, öteki insanlarla girdiğimiz ilişkilerle şekillenen bir yapı. Masturbasyonsa sadece masturbasyon.
    Kh kısa dönem dopamin deşarjıyla oluşan tatminiyettense (örnek mastürbasyon, abur cubur) uzun dönemli, disiplinle, özveriyle, soğukkanlılıkla yapılan planlara uyularak elde edilen kalıcı, gerçek başarıyı öğütler. Kısa dönemli dopamin deşarjları insanı uzun dönemli hedeflerinden saptırır. Çünkü uzun yol sıkıcı, dopamini az, disiplin gerektiren bir yol. Nofapın mantığı da bu zaten. İnsan olarak dopamine karşı büyük bir zaafımız var, çünkü dopamin=ödül, mükafat. Dopamin ihtiyacı en az düzeyde olan ve insani ilişkileri sadece entellektüel olarak kavrayan, ama empati kuramayan kişiler (örnek sosyopat) akıllı, sinsi, planlı bir şekilde çizdikleri stratejiyi (örnek makyavelizm) takip edince dark triad oluyorlar zaten. Dark triad kişilik demek uzun yolu seçmiş demektir, masturbasyondan gelecek dopamine ihtiyacı yok demektir.
    Ve bunların hepsi zamanla, disiplinle oluşacak şeyler. Sana nacizane tavsiyem kısa sürede dopamin pompalayacak zevklerden uzak durup, uzun dönemde seni gerçek başarıya götürecek disiplini geliştirmen.
    İpucu “hızlı” “kolay” “kaliteli” bu üçü asla bir arada olmaz. Eğer istediğin şey hızlı ve kolaysa kaliteli değildir. (Örnek masturbasyondan gelecek dopamin)

 14. “Politika sanatını ve ordu stratejisini öğrenerek, bunu kendi sosyal etkileşimlerinizde prensip olarak uygulayarak makyavelist olabilirsiniz.”

  kız tavlamak için sun-tzu filan okumaya başlıyormuş millet :)))

  1. Kesinlikle doğrudur ve bizzatihi denenmiştir 😀
   ‘İnsanları yönet ama asla yönetildiklerini anlamasınlar hatta yönettiklerini düşünsünler’

 15. Selamun aleyküm.Daha önceleri bu siteyi okuyordum.Aradığınız çözüm machiavelli,nietzsche,locke,
  schopenhauer,hegel,freud ve comte gibi mütefekkirlerin yazıp çizdiklerinde değildir.Aradığınız İslam’dadır.Kur’an-ı Kerim’dedir.Hz Muhammed(s.a.v)’in hadis-i şeriflerinde ve sünnetindedir.Günümüzde erkekler ve kadınlar çocukluklarından itibaren yanlış yetiştiriliyor.Film izlemek,müzik dinlemek,günde 3 öğün yemek yemek,aktrist ve aktörler gibi giyinmek zorunda olduğumuz dayatılıyor.Uyku saatlerimiz dahi buna dahildir.İleri örneklerde masturbasyon,porno,diziler vb.Örnek vermek gerekirse bir filmde alfa karakter istediği kadınla yatabiliyor.Beta karakterde ise işler iyi gitmiyor ve sürekli alfa karaktere öykünme söz konusu.Onun gibi olmalıyım ve kadınlarla yatmalıyım güdüsü.Beyinlerimizdeki kabullenme bana kalırsa fazlasıyla derin.Birincisi alfaya istediği herşeyi yapma özgürlüğü vardırve fırsatları affetmemeli buldu mu mıhlamalıdır kabulü.İkincisi beta olan da çalışıp alfa olmalı o da baskın karakterimiz gibi zina yoluna girmelidir.Zina isteğinin aksi teklif dahi edilemezdir çünkü.Bana göre reddit camiasının sıkıntısı burda başlar.Feminen kapitalist dünyaya dair herşeyi reddetiğini söylüyor sonrasında ise bu dünyaya adapte olma gayretine giriyor.
  Esasen istediğiniz karşıtı olduğunuz dünya görüşünü yıkmak değil.Yalnızca o dünya da daha yüksek statüye çıkmak ve pastadaki büyük payı almaktır.Allah’ın rahmeti hepimizin üzerine olsun.

  1. Şunu eklemeliyim.
   Müslüman kadınlar, gerçekten hipergamisini kontrol altında tutan, biyolojisi gereği erkeği dominant kabul edip, ona saygı duyarak mutlu olmanın bilincindedir. (Tabi burada müslüman kadın profili önemli: ailesinin zorla başörtü taktırdığı kız, dışarıda her türlü rezaleti yapıyor, sırf kafasında renkli bir şal var diye hemen buna “müslüman kadın” diye niteleme yapamayız.)
   Kadınlar sekülerleştikçe hipergamisini arsızca ulu orta saçmakta, erkekle rekabet haline girmekte, ve yine erkeğe seksi ödül olarak sunmaktadır. Sonuç, modern dünyada kadın da erkek de mutsuz. Seks, erkek için en pahalı “ürün” konumunda.
   Ben TRP’nin İslam ile çakışan noktalarını seviyorum: kadını hayatın merkezi ve zihinsel odağı yapmamak. (Şirk?)
   Kadının erkeğin egemenliğine saygı duyması.
   Bunun haricinde modern kadın denen zırva; hep tepe erkeğe oynuyor, kıçımı memesini sergileyip hipergamik tavırlarla tepe erkekler için diğer kadınlarla rekabet ediyor. Dolayısıyla erkekleri oyuna zorluyor. Modern kadının aşırı hipergami davranışları yüzünden artık herkes sahtekar, yapmacık, oyuncu, dalgacı olmaya başladı. İşte İslamiyet, nasıl ki erkeği şehvet konusunda dizginliyorsa, kadını da hipergami konusunda dizginliyor. İslamiyeti tanımayan kadınların instagram ve tinder gibi portallarda sergilediği rezilliklere şahidiz, hipergami ve solipsizmi en üst seviyede saçıyorlar.

   1. Sabah programlarında gördük müslüman kadınların hipergamilerini nasıl da kontrol altında tuttuklarını (!). Burada güya tutucu yerlerle ilgili öyle şeyler anlatıyorlar ki seküler yerlerde göremeyeceğinden benim ağzım açık kalıyor. Asker koğuşunda 6 ay dinlediğim “cumaya giden bakkalın karısına nasıl kaydım” gibi hikayelerden sonra demiştim ki “hani marjinal bizdik”.

    1. Mahmut abi, sence Müslüman görünümlülerle gerçek Müslümanı aynı kefeye mi koymalıyız? Bir Hristiyan cennetten arsa satın almaya para verecek kadar gerizekalıysa bu Avrupa’nın çoğunu böyle mi yapar şimdi. Müslüman kısım ne kadar fazla gibi gözükse de aslında gerçek bir azınlık. Ben tefsir siyer kelam fıkıh Kuran ve Arapça gibi İslam ilmi üzerine ekstradan dersler aldım ve gördüm ki İslamiyet neyi yasaklamış ya da onu mükafat olarak göstermişse hepsini yaşadım. Mantığa aykırı gelen bir şeyle de karşılaşmadım. Birileri kurallara uymuyor veya manipülasyon yapıyor diye bu İslam’a dayandırılmamalı. Hem madem bu kadar özel konulara dalıyoruz, bence bunu eski Diyanet İşleri Başkanını konuk edip KH sohbeti yaparak taçlandırmalıyız. (!) 😀

     1. Burada ana fikiri anlayın olay Islam değil. Her türlü tv dizisinden ve müzikten kadınlara pompalanan bir propoganda var ve geleneksel görünen bir kadın bile bundan etkileniyor. Seküler kesimin derdi daha büyük tabii. Kadınlarının çoğu hala genel olarak ahlaklı ama feminizmin çocukta yaparım (tabii ki Mr. Oneitis Right ile) kariyerde propogandası yüzünden nesilleri tükenecek. Sex and The City konsepti bu kesim içinde bir kısım sesi çok çıkan hatunu eline geçirdi ama feminizmin daha sinsi versiyonları her kesimi etkisi altına aldı.

   2. Daha dün bu arkadaş kadınlara ıslak üç delikten fazla gözle bakmayacaksın yazmış. Ayrıca İslam’da eş sayısı 4 cariye sayısı sınırsızdır. Öyle şehvet dizginleme falan yok, bilakis..

    1. Islamın kendi hukuku ilk bakışta erkeğin 4 kadın alabilmesini sağladığı için belli etmese de hipergamiyi gazlıyor zira bir zengin erkeği 4 kadın kapatabiliyor ve 3 kadın fakir bir erkeğe varmaktan kurtuluyor. Ama bu sistem genç erkekleri sürekli savaşta telef etmezse stabil kalamaz zira erkek kadın nüfusu eşit ve sadece tepe 15%inin 4 kadınla evlenmesi erkeklerin çoğunu eşsiz bırakır. O öfkeli ve kadın bulma ihtimali sıfır gençliği savaşa sürüp başka ülkelerin erkeklerini öldürüp kadınları ganimet alma devrinin geride kaldığı günümüzde zaptedemezsin.

     1. Mahmut Abi, dizi ve tv programları konusunda haklısın. Hepsi popüler kültürün ve sözde modernizmin adı altında, başta bilgisiz ve cahil kesim kadınlar olmak üzere birçok kadını etkisi altına alıp hipergamiyi pompalıyor. İyiki evlilik programları geçen sene kapatıldı yoksa durum daha da vahimdi. Ama İslam ile bu saçma sapan programların müptelası(cahil çoğunluk) olan Müslüman kesimin ilişkilendirilmesine maalesef katılmıyorum.

      1 erkeğe 4 kadın, günümüzde hangi şehirdeyse biz de gidelim abi. (sümüklü narenciyeler dışında) 😀
      İslam’da 4 cariye olayı benim bildiğim, eğer erkek zenginse ve evleneceği kadınlar da fakir/yardıma-bakıma muhtaçsa söz konusu olabilir. Aksi takdirde dediğin gibi toplumda acayip bir dengesizlik olur.

      Neyse konu dışına, derin din mevzularına gidiyor. Bu arada farklı görüş ve kültürler benim için her zaman zenginliktir. Her halükarda hoşgörüyle ve saygıyla karşılarım belirteyim hocam.

     2. “O arkadaş” benim.
      Ekşi’deki takip ettiğim bir TRP’ci arkadaştan sıkça okuduğum bir tanımlamaydı.
      Dün burda “kadını zihinsel odağı yapmak ve Oneitis” ile ilgili olaraktan, götünü memesini sergileyerek tepe erkeklere yem atan manipülasyon ustası bu canlılara öyle çok değer verilmemesini, ıslak üç delikten fazla gözle bakılmamasını belirttim.

     3. Ekşide neredeyse bir tane düzgün TRP’ci yok. Hatta bu işleri hem bilen hem de iyi anlatan Türkiye’de tek kişi yüksek ihtimal Mahmut Abi.

    2. @drummer
     Şehvet dizginleme dediğimiz şey, nikah dışında cinsel temas yaşanmasını yasaklamasıdır.
     4 taneye izin varsa da asıl önemlisi aynı ayette geçen “bir tanesi daha hayırlı” ibaresi. Yani tam da bu nokta önemli. İlla bir tane olsun diyerekten adamın gözünü dışarılara kaydırmasını önlemek için 4’e izin vermiş. Peki 4 karılı kaç tane insan örnek gösterebiliriz ki? Hele ki bir taneyi bile bulamıyorlarken. Ayrıca, şehveti dizfinlemekten bahsediyorsak, hangi dört karılı müslüman, “37 yaşında ve 60’ın üzerinde kadınla yatmış TRP’ci Mahmut abi” ile kıyaslanabilir?

 16. Hocam size çok önemli bir sorum olacak cevaplarsanız çok mutlu olurum. Hocam benim alfa lafını duyduğumda gözümde canlanan lider güçlü komik olmayan neredeyse hiç gülmeyen sert mizaçlı biri geliyor aklıma. Ama ben genelde konuşurken kendi yaşadığım olayları komik bir dille anlatır ve ortamı kahkahaya boğarım. Bu alfa olgusundan sonra bu tür hikayeler anlatmıyorum ve ortamda hiç söz sahibi değilim. Sadece arada bir kaliteli espri yapıyorum. Sizce bu şekilde kendi motordan düşme deneyimimi falan anlatmam benim alfa olmamı engeller mi? Yani ciddi olmak beni yoruyor ben daha çok konuşkan bir alfa olamaz mıyım?

 17. Hocam dark triad kişilerin günlük hayatta nasıl davrandığını biraz anlatabilir misiniz kişiliğimi o şekilde değiştirmek istiyorum çünkü alfa buda ve diğerlerinin tavırları hoşuma gidiyor. Bunları bir süre taklit ederim de öyle her zaman hmmm üzgünüm tarzında olmuyor. Arkadaş ortamında muhabbetlere nasıl davranırlar veya sorumlulukları konusunda ne yaparlar ve onların kişsel özellikleri nasıl (küstahlık, vurdumduymazlık, esprili kişilik, sorumluluk bilinci) anlatırsanız çok mutlu olurum çünkü alfa buda ya ve Tony star a bakınca kimse onları ciddiye almıyor gibi gözüküyor.

   1. Bence bu kadar net olmamak lazım. İki ayrı işyerinden beraberliklerim oldu. İkisi de gayet doyurucu ve insanların saygı gösterdiği ilişkilerdi. Yürüyen/yürünen insanların duruşu ve ilişkiyi nasıl ele aldıkları önemli diye düşünüyorum.

     1. İşyerinde yurumenin handikaplarindan biri de üçüncü kişiler, özellikle de kizin arkadaşları. Zira çoğu zaman kizin yakın çevresinden bir çift gözün beni izledigini fark ettim. Yani agizlara sakız olma olasılığı yüksek.

     1. Hocam acemi PUA iken yapabileceğin tüm sıçıları kampüs gibi sosyal çevrede yapmak hiç de akıllıca değil. Ustalaşırsanız ve kendinize güveniyorsanız sonra kampüse de akın.

 18. Hocam öncelikle selamlar. Bu siteye üç hafta önce geldim. Çoğu yazıyı okudum kendimi bağımlılıklardan kurtarmaya karar verdim 2 hafta önce bilgisayar oyunlarını bıraktım. Mastürbasyon ve pornoyu tamammiyle bıraktım iki haftadır hiç izlemiyorum. Mastürbasyon da hiç çekmiyorum ama vallahi azdım eskiden amacım iyi bir kick boks çu olmak için çabalarken şimdi kız tavlamak için kendimi geliştiriyorum.Hemen bırakmam kötü gibi gözükse de gerçekten çok hırslı bir yapıya sahibim başarabileceğime inandığım için hemen yola koyuldum. İlk hafta pek bir fark görmedim ama ikinci hafta kızlardan daha fazla yd aldığımı farkettim.Herhalde testesteronu arttığı içindir. Tek sorunum şu ağırlık kaldırmayı düzene sokamıyorum ve kızlara yürümeye çekiniyorum. İnşallah zamanla onlarıda aşacağım. Birde yukarıda bir arkadaş yazmış dark triadların özelliklerine daha fazla girseniz arkadaş ortamındaki hallerine falan Bi de bu şekilde ünlülere örnek verseniz ve bizde onları örnek alsak çok iyi olur. Bu arada liseliyim ve bu işlere erken başlamayı tercih ettim. Hayatıma katkıda bulunduğunuz için çok teşekkürler.

  1. Bu yaptığın değişiklikleri eğer devam ettirirsen ortalama 1-2 ay gibi kısa bir süreye kadar kendini sen bile tanıyamayacaksın buna emin ol dostum. Ağırlık antrenmanlarını düzenli yapmak istiyorsan ve salonun ücretli olup kızların olduğu bir salonsa, 1-2 tane kızı gözüne kestirebilirsin. Ama zaten senin orda en az 10-15 kişiden oluşan bir sosyal çevre edinmen lazım ki her gün gittiğinde bile kendine bir motivasyon partneri bulabilesin. Ben 6 ay kadar önce ücretli salona giderken nerdeyse 50 tane arkadaşım(yaşıtın olması da farketmez, amaç sosyal statü yani rahatlık 24-25 yaşındakiler kanka diyordu mesela bu konuma girmeye çalış) ve salonda kız sayısı çok çok azdı ama hb7 bir kız her gittiğimde muhabbet açıyordu, o açmazsa da ben açardım. Bunun dışında baktım yardıma ihtiyacı olan bir kızcağız var hemen imdadına yetişip antrenman taktikleri verir ve oradan salonun diğer kısmına giderdim 🙂 Amacın antrenman olsun tabi ama bunlar birer örnek. Bu arada masturbasyonu hayatından çıkar ama testosteron seviyesini azalttığına dair gibi şehir efsanelerinden de uzak dur.

   1. Hocam ben işte onları yapamıyorum yani gidip kıza yardım edersem hemen tavlıyor olarak algılayacaklarından dolayı adım yavşağı çıkmaması için daygame ler ile ilgileneceğim bana aşık olduğu belli olan bir kıza gideceğim.

 19. Mahmut abi son paylaşım olduğu için buraya yazıyorum.
  Sen okulda veya iş yerindeki hatunlara yazmayın demiştin ama buna dair bir sorum olacak;
  Bugün bayram için gerçekten kısa süreliğine bir mağazadan iş görüşmesi için çağrıldım, fakat işe alacak yetkili kız benim enerjimi çok beğendiğini(halbuki üni tercihi döneminde olduğumdan biraz stresliyim) ve 1 kişilik yapacakları part time alım için sizi uygun görüyoruz vs diyince, ben de İstanbul içinde olursam neden olmasın dedim.
  Kız 20 li yaşlarda ve hb 6 civarı. Ben burda max 9 gün çalışıcam ama belki ilerde de ünideyken part time devam edebilirim.
  Sence bu hatuna ufaktan yürümeli miyim?(Bu arada işe birkaç gün sonra başlıyacam, evrakları zaten hazırladım.)

  1. Üstte bas bas iş yerindeki hatuna yürüme yazıyor, eski yazılarda da tonla yazıyor.
   Karı kız yokluğu gözünüzü kör etmesin sitede şefaatle yazmış cevabı

   1. İşte sorumun kilit noktasını da o yüzden yazdım ya bay sirfollower, “Ben burda eğer part time olarak devam etmezsem max 9 gün çalışacam.” yani kızla dışarda buluşma ayarlarım sorun yok. Bu kadarcık günde de cinsel gerilimi öldürmeye fırsat olmaz heralde diye düşünüyorum. Buna rağmen sıkıntı oluşturur mu yani?

    1. Bu hatun senin iş yerinden falan sayılmaz yürü gitsin. İşi kıvama getirmen zaten 9 gününü alır belki, sonra zaten aynı iş yerinde çalışıyor olmayacaksın. Kız da iş arkadaşı olduğunu düşünmez hatta gittikten sonra bir daha görüşemeyeceğiniz mesajını alırsa senden daha hızlı ve yakın davranmaya çalışır sana. Bu mesajı verebilmeye bak.

     1. Anladım hocam teşekkür ederim. Peki size veya cevaplayabilirse Mahmut Abi’ye bir sorum olacak ama öncesinde bugün yaşadığım olayı anlatayım:

      Değil saha belki set açma bile sayılmayabilir bu ancak, bolluk mentalitesi ve tabağa ön alıştırma için bu aralar antrenman yaptığım çamlık evime giderken yolumun üstünde diye bir kıza çaktırmadan yanaştım.

      Bu arada kız yüzü itibariyle en az hb7 ama vücut olarak max hb7 biriydi.

      -Çamlığın başından itibaren arkamdan yürüdü ve ben de elime telefon alıp farketmemiş gibi yaparak hafiften yavaşladım ve önüme geçmesini sağladım.
      Sonra aklıma bi açılış konusu geldi. Teli cebe sokup kızı yakaladım, kıza el yapınca kulaklığıyla güneş gözlüğünü çıkarıp efendim dedi.
      -Ben kütüphane arıyorum siz buralısınız galiba, yakınlarda bir kütüphane var mı acaba? Diye sordum.
      Kız, Kültür Merkezi var ama.. dedi.
      Ben, sizin bildiğiniz veya uğradığınız yok mu yani? Diye sordum.
      Kız, valla bilemedim ki K.Merkezinde var galiba dedi.Ben de tşk ettim ayrıldım.
      Eğer gittiği bi kütüphane olsaydı onu öğrenip, kitaplardan hatta hangi günler gittiğinden sohbet açıp 5 dk yı doldurarak teli uzatıcak ve yalnız gitmekten sıkılmışa benziyorsun beraber gitmeye ne dersin dicektim ki FAİL oldu 🙂 (Amacım tepkisini analiz etmekti zaten eve yetişmem de gerekti. Biraz şaşkın, hafif utangaç ve heyecanlıydı analizime göre.)

      Neyse çok uzattım, benim sorum farklı farklı açılacak konuların akla seri gelmesi açılan set ve yapılan sahalar arttığında artar değil mi?

 20. Bazen eve tanımadığın akrabalar gelir de güleryüzlü olmaya ve sıcak davranmaya çalışırsınya. İşte bu bahsedilen dark triad adam herkese öyle davranıyor. Dostlarının yanında keyifle gülüp eğlenemiyor, herkese karşı yapmacık ve duygularını planlı şekilde gösteriyor. İşine yarayacak kişileri yanında tutup diğerlerini gönderiyor.

  Dark triad adam eziğin teki. Gerçekten mutlu olamaz çünkü gerçekten sevdiği insanlarla vakit geçiremez. Gerçekten eğlendiği hobileri yoktur, onu yukarı taşıyacak hobileri vardır.

  Dünyada çok uzun kalmayacağız ve bence güç için bu kadar kasmaya gerek yok. Satranç oynamak istiyorsan satranç tahtasında oyna. Bana göre önemli olan mutluluk ve özgürlüktür burayı da o yüzden takip ediyorum. Özgürlük alanımı arttırmak için sosyal yapıda yukarı tırmanmaya çalışırım. Sosyal yapıda yukarı tırmanmak için özgürlüğümü veremem.

 21. öncelikle her şey için teşekkürler .makyavelizm ile kontrol altında tutup bağımlı hale getirmek kısmı ilgimi çekti.fakat birçok kişi bunu kontrol manyaklığı ile karıştırmakta bence yani kıza karışırken betalık belirtisi bokunu çıkartmalar oluyor.ve size sormak istediğim kızın giyimine karışmak (kültürel etkinin önemi büyük bu konuda bence),konuştuğu erkek arkadaşları veya erkek arkadaşları, gittiği yerler ,sosyal medya hesapları vs falan karışma düzeyi ne seviyede olmalıdır sizce

 22. Burada maskülen olmak ve testeronun önemi hakkında çok yazı okudum; ancak testrsteron hormonunun daha fazla salgılanmasıni sağlayan besinler, durumlar, aktiviteler hakkında bir yazı gelse faydalı olur diye düşünüyorum.
  Böyle bir yazı varmı?

 23. Mahmut dostum.

  Cuma akşamından başlayarak hatun gelecek ve haftasonunu beraber geçireceğiz, fakat şu an ansızın Anası-babası geldi memleketten, normalde berabber yaşıyorlar, yazı orada geçirmek için gitmişler, doktor kontrolü için gelmişler.

  Açıkçası, haftasonu planı ile illgili sıkıntı çıkma ihtimmali bende bir hayal kırklığı oluşturuyor, daralıyorum, olur da ertelememiz gerektiğine yönelik birşeyy söylerse tavrım ne olmalı? önerin nedir? “sıkınttı yok haftaya buluşuruz, günler torbaya girmedi ya”, gibisinden bir yaklaşım doğrumudur? ya da ne yapmak lazım?

  ama açık söyleyeyim, şimdiden renk vermesem de demoralize oldum.

 24. Mahmut abi ve arkadaşlar uzun süredir hatunlar hakkında soru sormuyordum şimdi fikrinize ihtiyacım oldu. İlişkimizin 3. Ayı ve dışarı çıktığımda haber vermemi istiyor ısrarla daha önce savuşturdum dün yine trip attı ve canımı sıkmaya başladı bu olay. İzin isteme gibi bir mevzu zaten olamaz da dışarı çıkınca haber vermemi istiyor. Sizce bu onun çerçevesine girmem mıdır ?

   1. Daha önce shit test diyip savuşturdum dün farklı bir şekilde trip attı dışarı çıkınca haber vermen için ilişkimizin ne konumda olması gerekiyor bilmem ne meseleyi çok uzattığı için artık açık dille haber vermiyorum demeliyim galiba. Doğrusu bu mu olur ?

    1. Kusura bakma da cidden saçma sorular soruyorsun. Böyle gerçek zamanlı ilişki danışmanlığı vermiyoruz. Ŭstelik cevapları sen biliyorsun ama yanlış yapıp kızı kaybetmekten korktuğundan gelip burada onay arıyorsun. O korku varken tüyo alsan ne olur almasan ne olur. KHlı bir erkekmişsin gibi davran. Ruhun mavi haplı olsa da khlıymış gibi yap.

     1. Ben onay almak için sormadım son yatırım yazinizdan hareketle uzun süreli ilişkide bu yapılması gereken bir yatırım mıdır değil midir merak ettim. İkişkimize özel bir şeyde sormadım dışarı çıkınca haber vermek mavi hapli hareket mıdır onu sordum bu her ilişkide olabilir. Yine de sağ olun

     2. Senin bu kadar tribe görev aşkı ile göğüs gerip kızla birlikte olmanın kendisi mavi haplı bir hareket zaten. Üstüne ekstra mavi haplılık yapıp yapmamayı soruyorsun.

    1. Sağ ol Mahmut abi itin götüne soktun 😀 neyse bundan sonra sitede hatun sorusu sormayacağım. Nofapı devam ettiriyorum hormonlar ne derse onu yapacağım

  1. Sadece soranı ilgilendiren ve nokta atış sorulara vaktim yok. Bir de KH okuyan biri olarak “tavrım ne olmalı” sorusunun cevabının belli olduğunu bilmen lazım.

 25. iyi de burada bir yığın soruu soruluyor, cevap verilenlerin hepsi kamu malı sorular mı? birbirimizin hikayelerinden çıkarılacak dersler yokmu?

 26. Günümüzde Makyavelizm’i yakıtı sadece erdemli olmaktan ödün verip, kötü bir birey olmaktan sakınmamak olan bir araç olarak görüyoruz. Fakat koyduğumuz yakıta rağmen, bazen bu araç ya çok yavaş hareket etmekte yada olduğu yerde durmaktadır. Çok dikkat etmesekte Makyavelizm fonksiyonel bir disiplindir. Hesapçı olmayı gerektirir.

  Her geçen gün biraz daha yozlaşmakta olsa da Türk toplumunda katı ahlak kuralları vardır. Mesela sana güvenen birine ihanet etmek, birini dolandırmak, kendini savunamayacak birine vurmak, aileyi terk etmek, aldatmak gibi eylemleri kişi kendi yapmadığı sürece ayıplar. Bu ayıplama toplumsal boyutlara ulaştığı zaman ayıplanan kişi itibarsızlaşır. Biz, bu “ahlaksızca” eylemleri yapanlara karşı toplumda rezil etme silahını kullanırız. Çünkü insanoğlu rezil olmaktan korktuğu kadar ölümden korkmaz. Bazı eylemleri diğerleri görürken yapmayıp yalnız kaldığımızda yapıyorsak. Bu iyi olmak yerine, iyi görünmeyi seçtiğimiz anlamına gelir. Böyle durumlarda bizi engelleyen ahlaklı oluşumuz değil ahlaksız olduğumuzun ortaya çıkmasından duyduğumuz korkudur.

  Benim değinmek istediğim nokta ise, bu yaklaşımın doğru veya yanlış olduğu değil bazı durumlarda felç geçirip geçirmediğidir. Şöyle ki Makyavelist bir kişi yukarıda bahsettiğim ayıplanmayı da göze alarak amacına ulaşmak için her yolu dener. “Asıl olan amaca ulaşmaktır, nasıl ulaşıldığının bir önemi yoktur.” düşüncesini benimser, hile yapmanın riskini alır. Lakin bunu yaparken kâr zarar hesabını iyi yapmalıdır. Kâr, alınan zarar riskini karşılamalıdır. Örnek olarak kardeşinin cebindeki 20 lirayı çalmak aptalca bir harekettir. Kazanılan miktarın karşısında alınan risk çok fazladır. Keza günümüzde de çoğu kardeş kavgası ev,arsa veya hatırı sayılır miraslar sebebiyle gerçekleşiyor. Burada edilecek zararın karşısında kazanılacak miktar kabul edilebilirdir. Bu sebeple kâr zarar hesabı iyi yapılmalıdır. Birde ilk bakışta kâr zarar oranının makul seviyelerde göründüğü durumlar vardır. Bu bireyle ilgili değil içinde bulunduğu ortamla ilgilidir. Mesela herkesin patrona yalakalık yaptığı bir iş yerinde yalaka olmak ilk bakışta yukarıdaki kurala uygun görünse de değildir. Yapılan eylem karşısında kazanılabilecek zam veya terfi kâr zarar hesabına uygundur. Fakat iş yerindeki herkesin bu eylemi yapması kazanma şansını düşürür. Az önceki örnek üzerinden gidecek olursak. Kardeşinin cebinden piyango biletini “ya tutarsa” diye çalamazsın. İkramiye büyük olabilir ama kazanma ihtimali çok çok düşüktür. Tam burada hesaba, kazancın yanına kazanma ihtimalini de eklemek gerekiyor. İş yerine dönecek olursak yapılan eylem sadece şartları eşitler, ekstra bir kazanç sağlamaz. Böyle bir ortamda da “yalaka” sıfatıyla ayıplanmanın karşılığında sadece terfi için diğerleriyle eşit şartlara kavuşulabilir. Hesaba kazanma ihtimalini eklediğimizde, ilk bakışta makul görünmesinin aksine zarara oranla kazanç kabul edilebilir değildir.

  Bireyin burada izleyebileceği iki yolu var. Ya diğerlerinin aksine bu”etik dışı” eylemi yapmayıp, ne kadar “erdemli ve dürüst” olduğunun patronu tarafından fark edilmesini beklemek. Bu ihtimal çok düşüktür. Bunun sebebi ise iş arkadaşlarıyla eşit olmadığı için mücadele edemeyişidir. Diğer yol ise Barcelona’da yedek olmaktansa Türk liginde yıldız olmaktır. İlk iki seçeneğin ortak hatası oyunu oynamaya devam etmektir. Burada kurallara uyup uymadığımızın bir önemi yoktur. Yapılacak en doğru hareket yeni bir oyuna katılmaktır. Yapılacaksa eğer bu tarz “etik dışı” eylemlerin kesin kazanç getireceği koşullarda ortamlar aranmalıdır. Makyavelist düşünce sisteminde kâr zarar hesaplaması her zaman yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde ise, bu gibi durumlarda yapılan Makyavelist eylemler felç olmaktan kurtulamaz.

 27. Merhaba Mahmut abi benim dark triaddan makyavelizm ile ilgili bir sorum var. 18 yasindayim ve cocukluktan beri hep arkadas ortamlarinda en sevilen eleman oldum herkese gulumseyip herkesle arkadas oluyordum isime yaramayacak adamlara bile bu yaziyi ve bu seriyi okuduktan sonra durup dusundum ve sadece isime yarayacak insanlari yakin tutmaya basladim. Gecen hafta bir arkadasim ben ders calisirken bir sey isteid siklemedim ve bana dogal degilsin degismissin gibi bir seyler soyledi ben duymamazliktsn geldim sonra baska bir arksdas ortamiyla otururken ortam bos araba muhabbeti beta oneitis muhabbetine donup de benim uc yil once arkasindan agladigim kiza gelince kalkip gittim ve baglantimi kestim onlarla da (6-7 yillik arkadaslarim hep yanimda olsa da bos adamlar) ben boylr yapmaya devam ederek elestirilerin hedefi oluyorum dogal oldugumu hissetsem de sizce cok mu kaptirdim kendimi TRP ye henuz KH li olamadim biliyorum ama yalniz kalmaktan da korkmaya basladim biraz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *